Bruke scenarier

Et scenario i LibreOffice Calc er et sett med celleverdier som kan brukes i beregninger. Alle scenarier har et navn. Lag flere scenarier i det samme arket, alle med forskjellige verdier i cellene. Da kan du enkelt bytte mellom settene med celleverdier ved navn og se resultatet med en gang. Scenarier er et verktøy for å teste «hva om»-spørsmål.

Lage egne scenarier

Du kan lage et scenario ved å velge alle cellene som gir data til scenariet.

  1. Select the cells that contain the values that will change between scenarios. To select multiple cells, hold down the key as you click each cell.

  2. Velg Verktøy → Scenarier. Dialogvinduet Lag scenario åpnes.

  3. Skriv inn et navn på det nye scenariet og la de andre feltene ha standardverdiene sine. Velg OK. Det nye scenariet er valgt automatisk.

Bruke scenarier

Scenarier kan velges i dokumentstrukturen:

  1. Åpne dokumentstrukturen med knappen Dokumentstruktur Dokumentstruktur på standardlinja.

  2. Click the Scenarios icon Scenarios icon in the Navigator.

I dokumentstrukturen får du se scenariene som er lagd, med merknaden som ble skrevet inn da de ble lagd.

Merknadsikon

Hvis du vil vite hvilke verdier i scenariet som påvirker andre verdier, velg Verktøy → Sporing → Finn avhengige. Du får se piler til cellene som er avhengige av den valgte cellen.