Bruke avrundede tall

I LibreOffice Calc vises alle desimaltall avrundet til to desimaler.

Endre i valgte celler

  1. Merk cellene du vil endre.

  2. Velg Format → Celler og velg fanen Tall.

  3. I feltet Kategori velger du Tall. I Innstillinger endrer du Antall desimaler og velger OK.

To change this everywhere

  1. Choose - LibreOffice Calc.

  2. Velg Beregn. Endre Antall desimaler og velg OK.

Beregne med avrundede tall istedenfor nøyaktige verdier

  1. Choose - LibreOffice Calc.

  2. Go to the Calculate page. Mark the Precision as shown field and exit the dialog with OK.