Skrive ut regneark liggende

Det finnes flere interaktive valg i Vis → ForhĂ„ndsvisning av sideskift for Ă„ skrive ut regneark. Dra i skillelinjene for Ă„ angi celleomrĂ„dene som skal skrives ut pĂ„ hver side.

Du kan lage en liggende utskrift pÄ fÞlgende mÄte:

 1. Åpne arket du skal skrive ut.

 2. Velg Format → Side.

  Kommandoen er ikke tilgjengelig om arket ble Äpnet som skrivebeskyttet. I sÄ fall mÄ du trykke pÄ Rediger fil pÄ Standard-linja.

 3. Velg fanen Side. Velg Liggende under papirformat og velg OK.

 4. Velg Fil → Skriv ut. Vinduet Skriv ut Ă„pnes.

  Avhengig av skriverdriveren og operativsystemet mÄ du mÄ kanskje trykke pÄ Egenskaper og endre skriverinnstillingene til landskap.

 5. In the Print dialog in the General tab page, select the contents to be printed:

  All sheets - All sheets will be printed.

  Selected sheets - Only the selected sheets will be printed. All sheets whose names (at the bottom on the sheet tabs) are selected will be printed. By pressing while clicking a sheet name you can change this selection.

  Selected cells - All selected cells are printed.

 6. From all the paper pages that result from the above selection, you can select the range of paper pages to be printed:

  All pages - Print all resulting pages.

  Pages - Enter the pages to be printed. The pages will also be numbered from the first sheet onwards. If you see in the Page Break Preview that Sheet1 will be printed on 4 pages and you want to print the first two pages of Sheet2, enter 5-6 here.

Hvis du har angitt ett eller flere utskriftsomrĂ„der i Format → UtskriftsomrĂ„der, blir bare innholdet i disse utskriftsomrĂ„dene skrevet ut.