Angi antall sider som skal skrives ut

Hvis et ark et for stort til å skrives ut på en enkelt side, fordeler LibreOffice Calc arket over flere sider. Siden automatisk sideskift ikke alltid skjer på den beste plassen, kan du angi sidefordelinga selv.

  1. √Öpne arket du skal skrive ut.

  2. Velg Vis → Forhåndsvisning av sideskift.

  3. Du f√•r se den automatiske fordelinga av arket over utskriftssidene. De automatiske utskriftsomr√•dene vises med m√łrkebl√•e linjer, og de selvvalgte vises med lysebl√•e linjer. Sideskiftene (linjeskift og kolonneskift) merkes med svarte linjer.

  4. Du kan flytte de blåe linjene med musa. Det er flere valg i sprettoppmenyen, blant annet kan du legge til flere utskriftsområder, fjerne skalering og sette inn flere linje- og kolonneskift.