Kopiere til flere ark

Sette inn et ark

  1. Velg Sett inn → Ark for å sette inn et nytt ark eller et ark som finnes i en annen fil.

Velge flere ark

The sheet tab of the current sheet is always visible in white in front of the other sheet tabs. The other sheet tabs are gray when they are not selected. By clicking other sheet tabs while pressing you can select multiple sheets.

You can use Shift++Page Up or Page Down to select multiple sheets using the keyboard.

Fjerne et ark fra utvalget

To undo the selection of a sheet, click its sheet tab again while pressing the key. The sheet that is currently visible cannot be removed from the selection.

Beregne på tvers av flere ark

Du kan referere til et arkområde i en formel ved å angi det første og siste arket i området, for eksempel summerer =SUMMER(Ark1.A1:Ark3.A1) opp alle A1-celler i arkene Ark1 til Ark3.