Utføre flere operasjoner

Flere operasjoner i kolonner eller rader

The Data - Multiple Operations command provides a planning tool for "what if" questions. In your spreadsheet, you enter a formula to calculate a result from values that are stored in other cells. Then, you set up a cell range where you enter some fixed values, and the Multiple Operations command will calculate the results depending on the formula.

In the Formulas field, enter the cell reference to the formula that applies to the data range. In the Column input cell/Row input cell field, enter the cell reference to the corresponding cell that is part of the formula. This can be explained best by examples:

Eksempler

Du produserer leketøy som du vil selge for $10 stykket. Hvert leketøy koster $2 å lage. I tillegg har du faste utgifter på $10.000 i året. Hvor mye overskudd får du om du selger et bestemt antall leker?

hva-om arkområde

Beregne med én formel og én variabel

 1. Hvis du skal beregne overskuddet, skriver du inn et vilkårlig antall for solgte enheter – 2000 i dette eksemplet. Overskuddet beregnes med formelen: Overskudd=Antall * (Salgspris - Produksjonskostnader) - Faste utgifter. Skriv inn formelen i B5.

 2. I kolonne D skriver du inn årlige salg, en nedenfor den andre, for eksempel 500 til 5000 med steg på 500.

 3. Velg området D2:E11, altså verdiene i kolonne D og de tomme cellene ved siden av i kolonne E.

 4. Velg Data → Flere operasjoner.

 5. Trykk på celle B5 når markøren står i feltet Formler.

 6. Plasser markøren i feltet Kolonnecelle for inndata og trykk på celle B4. Dette betyr at B4, antallet, er variabelen i formelen som byttes ut med kolonneverdiene.

 7. Lukk vinduet ved å trykke på OK. Du får se overskuddet for de forskjellige salgstallene i kolonne E.

Beregne med flere formler samtidig

 1. Slett kolonne E.

 2. Sett inn følgende formel i C5: «=B5/B4». Nå beregner du årlig overskudd per solgte enhet.

 3. Velg området D2:F11, altså tre kolonner.

 4. Velg Data → Flere operasjoner.

 5. Velg cellene B5:C5 når markøren står i feltet Formler.

 6. Plasser markøren i feltet Kolonnecelle for inndata og trykk på celle B4.

 7. Lukk vinduet ved å trykke på OK. Du får nå se overskuddet i kolonne E og årlig overskudd per enhet i kolonne F.

Flere operasjon på tvers av rader og kolonner

LibreOffice allows you to carry out joint multiple operations for columns and rows in so-called cross-tables. The formula cell has to refer to both the data range arranged in rows and the one arranged in columns. Select the range defined by both data ranges and call the multiple operation dialog. Enter the reference to the formula in the Formulas field. The Row input cell and the Column input cell fields are used to enter the reference to the corresponding cells of the formula.

Beregne med to variabler

Se på eksemplet ovenfor. Nå vil du ikke bare bruke forskjellige tall for antallet, men også for salgsprisen, og du vil vite overskuddet i hvert tilfelle.

Utvid tabellen ovenfor. D2 til D11 inneholder tallene 500, 1000 og så videre opp til 5000. I E1 til H1 skriv inn tallene 80, 100, 150 og 200.

 1. Velg området D1:H11.

 2. Velg Data → Flere operasjoner.

 3. Trykk på celle B5 når markøren står i feltet Formler.

 4. Plasser markøren i feltet Radcelle for inndata og trykk på celle B1. Dette betyr at B1, salgsprisen, er de vannrett ordnede verdiene (80, 100, 150 og 200).

 5. Plasser markøren i feltet Kolonnecelle for inndata og trykk på B4. Dette betyr at B4, salgstallet, er de loddrett ordnede verdiene.

 6. Lukk vinduet ved å trykke på OK. Du får se overskuddet for de forskjellige salgsprisene i området E2:H11.