Skrive inn matriseformler

FÞlgende er et eksempel pÄ hvordan du kan skrive inn en matriseformel uten Ä gÄ inn pÄ detaljer vedrÞrende matrisefunksjoner.

Anta at du har skrevet inn 10 tall i Kolonne A og B (A1:A10 og B1:B10) og vil beregne summen av hver rad i Kolonne C.

  1. Merk omrÄdet C1:C10 som du vil vise resultatene i, med musa.

  2. Trykk pÄ F2 eller trykk pÄ inndatalinja pÄ Formel-linja.

  3. Skriv inn et likhetstegn (=).

  4. Velg omrÄdet A1:A10 som inneholder de fÞrste verdiene i summeringsformelen.

  5. Trykk pÄ pluss-tasten.

  6. Velg det andre omrÄdet, B1:B10.

  7. Avslutt inntastingen med tastekombinasjonen for matriser: Shift + + Enter.

MatriseomrÄdet blir automatisk beskyttet mot endringer som sletting av rader eller kolonner. Det er likevel mulig Ä endre formateringen som cellebakgrunnen.