Celge flere celler

Merke et rektangulært område

Hold museknappen inne og dra fra et hjørne til det diagonalt motsatte hjørnet i området.

Merke en enkelt celle

Gjør en av de følgende:

Velge flere spredde celler

Gjør en av de følgende:

Bytte merkingsmodus

Trykk på boksen med forklaringene STD / UTV / LEGG TIL på statuslinja for å bytte merkingsmodus.

Feltinnhold

Virkning av å trykke med musa

STD

Et trykk med musa velger cellen du trykket på og fjerner merkingen fra alle merkede celler.

UTV

A mouse click marks a rectangular range from the current cell to the cell you clicked. Alternatively, Shift-click a cell.

LEGG TIL

Et trykk med musa i en celle legger den til de allerede merkede cellene. Et trykk med musa på en merket celle fjerner den fra utvalget. Alternativt kan du holde nede og trykke på celler.