Hjelp til bruk av LibreOffice Calc

PĂ„ hjelpesiden for LibreOffice generelt finner du veiledning for alle moduler, blant annet hvordan du arbeider med vinduer og menyer, tilpasser LibreOffice, datakilder, galleriet og dra og slipp.

Dersom du trenger hjelp om en annen modul, kan du bytte til hjelpa for den modulen i lista i navigasjonsomrÄdet.

Formatere tabeller og celler

Fryse rader eller kolonner som overskrifter

Utheve negative tall

Celler i valutaformat

Deactivating Automatic Changes

Formatere regneark

Applying Automatic Formatting to a Selected Cell Range

Velge temaer for ark

Assigning Formats by Formula

Bruke vilkÄrsformatering

Andre direkte formatering i et dokument

Kopiere til flere ark

Celge flere celler

Dele og slÄ sammen celler

Formatere tall med desimaler

User-defined Number Formats

Formatere tall som tekst

Converting Text to Numbers

Inserting and Editing Comments

Gi nytt navn til ark

Endre radhĂžyde eller kolonnebredde

Endre tabellvisning

Bruke avrundede tall

Bare kopiere synlige celler

Kopiere formatering med formatpenselen

Sette inn linjeskift i celler

Rotere tekst

Skrive tekst med flere linjer

Hevet/senket skrift

Sette inn spesialtegn

Endre tekstfargen

Bytt mellom innsettingstilstand og overskrivingstilstand

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Registrere endringer

Skrive inn verdier og formler

Skrive inn verdier

Beregne med formler

Vise formler eller verdier

Skrive inn formler

Kopiere formler

Beregninger med dato og klokkeslett

Beregninger med dato og klokkeslett

Beregne tidsforskjeller

Skrive inn brĂžker

Skrive inn tall med innledende nuller

Kopiere til flere ark

Navigere gjennom fanene til ark

Fylle inn data automatisk basert pÄ naboceller

Bruke sorteringslister

Bruke filtre

Bruke autofiltrering

Filtre: Bruke avanserte filtre

Bare kopiere synlige celler

Skrive inn matriseformler

Rotere tabeller (omstille)

Selvlagde funksjoner

Skrive inn referanser

Navngi celler

Bruke navn som adresser

Referere til celler ved Ă„ dra og slippe

Adresser og referanser, absolutte og relative

Referere med nettadresser

Referere til andre ark

Skrive inn matriseformler

Sette inn eksterne data i tabeller (nettspĂžrringer)

DatabaseomrÄder i tabeller

Angi et databaseomrÄde

Filtrere celleomrÄder

Sortere data

Avanserte beregninger

Pivottabell

Skape Pivottabeller

Redigere Pivottabeller

Filtrere Pivottabeller

Oppdater Pivottabeller

Slette Pivottabeller

Selecting Pivot Table Output Ranges

SlÄ sammen data

Tilpasse verdier

UtfĂžre flere operasjoner

Gyldigheten til celleinnhold

Bruke scenarier

Skrive ut og forhÄndsvise sider

Angi utskriftsomrÄder for et ark

Skrive ut regneark

Angi antall sider som skal skrives ut

Skrive ut regneark liggende

Skrive ut rader eller kolonner pÄ hver side

Velge bilder eller farger som bakgrunn pÄ sider (vannmerke)

Importere og eksportere dokumenter

Åpne og lagre kommadelte tekstfiler (CSV-filer)

Importere og eksportere kommadelte tekstfiler (CSV-filer) med formler

Importere og eksportere dBASE-filer

Lagre og Ă„pne ark i HTML

Sende dokumenter som e-postvedlegg

Åpne dokumenter som er lagret i andre formater

Lagre dokumenter i andre formater

Diverse

Hurtigtaster (tilgjengelighet i LibreOffice Calc)

Lime inn innhold i spesielle formater

Endre arbeidsmappe

Protecting Cells from Changes

Unprotecting Cells

Fryse rader eller kolonner som overskrifter

Inserting and Editing Comments

Rotere tabeller (omstille)

Selvlagde funksjoner

Sette inn eksterne data i tabeller (nettspĂžrringer)

19xx/20xx-Ă„r

Sette inn, redigere og lagre punktbilder

Bruke linjestiler ved hjelp av verktĂžylinja

Angi linjeslutter

Angi linjestiler

Recording a Macro