Fryse rader eller kolonner som overskrifter

If you have long rows or columns of data that extend beyond the viewable area of the sheet, you can freeze some rows or columns, which allows you to see the frozen columns or rows as you scroll through the rest of the data.

  1. Velg raden under eller kolonnen til høyre for raden eller kolonnen du vil fryse. Alle rader over eller kolonner til venstre for utvalget blir fryst.

    Hvis du vil fryse både kolonner og rader, velger du cellen som er under raden og til høyre for kolonnen du vil fryse.

  2. Choose View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns.

    To deactivate, choose View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns again.

Merknadsikon

If the area defined is to be scrollable, apply the View - Split Window command.


Merknadsikon

Hvis du vil skrive ut en bestemt rad på alle sider av dokumentet, velger du Format → Utskriftsområder → Rediger.