Skrive inn tall med innledende nuller

Det er flere måter å skrive inn tall som begynner med nuller:

Hvis du vil bruke et tallformat for en kolonne med tall i tekstformat (for eksempel teksten «000123» blir tallet «123»), gjør du følgende:

  1. Velg kolonnen med de tekstformaterte tallene. Sett celleformatet i kolonnen til «Tall».

  2. Velg Rediger → Søk og erstatt

  3. In the Find box, enter ^[0-9]

  4. In the Replace box, enter &

  5. Check Regular expressions

  6. Check Current selection only

  7. Click Replace All