Formatere regneark

Formatere tekst i et regneark

  1. Velg teksten du vil formatere.

  2. Velg de ønskede tekstegenskapene i Formateringslinja. Du kan også velge Format → Celler. Dialogvinduet Celleegenskaper vises hvor du kan velge forskjellige tekstegenskaper på fanen Skrift.

Formatere tall i et regneark

  1. Velg cellene som inneholder tallene du vil formatere.

  2. Trykk på knappene på Formateringslinja for å formatere tall som standardvaluta eller som prosent. For andre formater velger du Format → Celler. Du kan velge forhåndsvalgte formater eller angi dine egne på fanen Tall.

Formatere kantlinjer og bakgrunner for celler og sider

  1. You can assign a format to any group of cells by first selecting the cells (for multiple selection, hold down the key when clicking), and then activating the Format Cells dialog in Format - Cell. In this dialog, you can select attributes such as shadows and backgrounds.

  2. Velg Format → Side for å velge formateringsegenskaper for hele arket. Du kan angi topp- og bunntekstene som skal vises på hver side som skrives ut.

Merknadsikon

Et bilde du har lastet med Format → Side → Bakgrunn er bare synlig i utskrifter eller sidens forhåndsvisning. Hvis du vil vise bakgrunnsbildet på skjermen også, sett inn bildet ved å velge Sett inn → Bilde → Fra fil og plasser bildet i bakgrunnen med Format → Still opp → Til bakgrunn. Bruk Dokumentstrukturen til å velge bakgrunnsbildet.