Bruke filtre

Filtre og avanserte filtre lar deg arbeide med bestemte filtrerte rader (poster) i et dataområde. I regneark i LibreOffice finnes det flere måter å bruke filtre.

  1. Ett bruksområde for autofiltrering er å raskt begrense visningen av poster med like data i et datafelt.

  2. In the Standard Filter dialog, you can also define ranges which contain the values in particular data fields. You can use the standard filter to connect the conditions with either a logical AND or a logical OR operator.

  3. The Advanced filter allows up to a total of eight filter conditions. With advanced filters you enter the conditions directly into the sheet.

Tipsikon

To remove a filter, so that you see all cells again, click inside the area where the filter was applied, then choose Data - Filter - Reset Filter.


Merknadsikon

Når du velger flere rader i et filtrert område, kan utvalget inneholde synlige rader og rader som skjules av filteret. Hvis du angir formatering eller sletter de valgte radene, skjer dette kun med de synlige radene. De skjulte radene blir ikke påvirket.


Merknadsikon

Dette er motsatt av det som skjer med rader du har skjult med Format → Rader →Skjul rader. Vanlige skjulte rader blir slettet når du sletter et utvalg som inneholder dem.