Importere og eksportere kommadelte tekstfiler (CSV-filer) med formler

Kommadelte verdier (Comma Separated Values – CSV) er et filformat for tekstfiler som inneholder celleinnholdet i et enkelt regneark. Komma, semikolon eller andre tegn brukes for å skille celler. Tekststrenger blir satt i hermetegn, tall blir skrevet uten hermetegn.

For å importere en CSV-fil

 1. Velg Fil → Åpne.

 2. In the File type field, select the format "Text CSV". Select the file and click Open. When a file has the .csv extension, the file type is automatically recognized.

 3. You will see the Text Import dialog. Click OK.

Tipsikon

If the csv file contains formulas, but you want to import the results of those formulas, then choose - LibreOffice Calc - View and clear the Formulas check box.


To Export Formulas and Values as CSV Files

 1. Velg arket du vil skal lagres som en CSV-fil.

 2. Hvis du vil eksportere formler som formler, for eksempel «=SUMMER(A1:B5)», gjør du følgende:

  Choose - LibreOffice Calc - View.

  I området Vis kryss av for Formler. Trykk på OK.

  Hvis du vil eksportere resultatet av beregningene istedenfor formlene, må Formler være slått av.

 3. Velg Fil → Lagre som. Dialogvinduet Lagre som åpnes.

 4. In the File type field select the format "Text CSV".

 5. Skriv inn et filnavn og velg Lagre.

 6. From the Export of text files dialog that appears, select the character set and the field and text delimiters for the data to be exported, and confirm with OK.

 7. If necessary, after you have saved, clear the Formulas check box to see the calculated results in the table again.

- LibreOffice Calc - View

Eksporter tekstfiler

Importer tekstfiler