Åpne og lagre kommadelte tekstfiler (CSV-filer)

Comma Separated Values (CSV) is a text file format that you can use to exchange data from a database or a spreadsheet between applications. Each line in a Text CSV file represents a record in the database, or a row in a spreadsheet. Each field in a database record or cell in a spreadsheet row is usually separated by a comma. However, you can use other characters to delimit a field, such as a tabulator character.

If the field or cell contains a comma, the field or cell must be enclosed by single quotes (') or double quotes (").

Åpne kommadelte tekstfiler (CSV) i Calc

 1. Velg Fil → Lagre som.

 2. Finn CSV-fila du vil åpne.

  Hvis fila har filetternavnet .csv, velg fila.

  If the CSV file has another extension, select the file, and then select "Text CSV" in the File type box

 3. Trykk på OK.

  The Text Import dialog opens.

 4. Angi innstillingene for å dele teksten i fila inn i kolonner.

  You can preview the layout of the imported data at the bottom of the Text Import dialog.

  Trykk med høyre museknapp i en kolonne i forhåndsvisninga for å angi formatet eller skjule kolonnen.

  Tipsikon

  Check the text delimiter box that matches the character used as text delimiter in the file. In case of an unlisted delimiter, type the character into the input box.


 5. Trykk på OK.

Lagre regneark som kommadelte tekstfiler (CSV)

Merknadsikon

Når du eksporterer et regneark i CSV-format, blir kun data i det valgte arket lagret. All annen informasjon, inklusive formler og formatering, går tapt.


 1. Åpne regnearket du vil lagre som en kommadelt tekstfil.

  Merknadsikon

  Bare det valgte arket kan eksporteres.


 2. Velg Fil → Lagre som.

 3. Skriv inn et navn i feltet Filnavn.

 4. Velg «Tekst, CSV» i boksen Filtype.

 5. Hvis du vil, kan du angi feltvalg for den kommadelte tekstfila.

  Select Edit filter settings.

  In the Export of text files dialog, select the options that you want.

  Trykk på OK.

 6. Trykk på Lagre.