Bruke vilkårsformatering

Using the menu command Format - Conditional formatting, the dialog allows you to define conditions per cell, which must be met in order for the selected cells to have a particular format.

Advarselsikon

To apply conditional formatting, AutoCalculate must be enabled. Choose Data - Calculate - AutoCalculate (you see a check mark next to the command when AutoCalculate is enabled).


Med vilkårsformatering kan du for eksempel utheve summer som overstiger gjennomsnittsverdien av alle summene. Hvis totalene endrer seg, endres formateringa tilsvarende uten at du må bytte stil selv.

For å lage vilkårene

 1. Velg cellen du vil slå på vilkårsformateringa for.

 2. Velg Format → Vilkårsformatering.

 3. Skriv inn vilkårene i dialogvinduet. Vinduet beskrives i detalj i LibreOffice hjelp, og et eksempel er gitt nedenfor:

Example of Conditional Formatting: Highlighting Totals Above/Under the Average Value

Steg 1: Lag nummerverdier

Du vil legge trykk på bestemte verdier i tabellene. For eksempel i en tabell over omsetning kan du vise alle verdier over snittet i grønt og alle under snittet i rødt. Dette er mulig med vilkårsformatering.

 1. Fyll først inn en tabell med noen forskjellige verdier. For denne testen kan du lage en tabell med tilfeldige tall:

  In one of the cells enter the formula =RAND(), and you will obtain a random number between 0 and 1. If you want integers of between 0 and 50, enter the formula =INT(RAND()*50).

 2. Kopier formelen for å lage en rad med tilfeldige tall. Dra håndtaket nederst til høyre i cellen mot høyre til du har merket det ønskede celleområdet.

 3. På samme måte som beskrevet over, dra håndtaket på cellen lengst til høyre i utvalget nedover for å lage flere rader med tilfeldige tall.

Steg 2: Still inn cellestiler

The next step is to apply a cell style to all values that represent above-average turnover, and one to those that are below the average. Ensure that the Styles window is visible before proceeding.

 1. Click in a blank cell and select the command Format Cells in the context menu.

 2. In the Format Cells dialog on the Background tab, select a background color. Click OK.

 3. In the Styles window, click the New Style from Selection icon. Enter the name of the new style. For this example, name the style "Above".

 4. Trykk igjen på en tom celle og gjør som beskrevet ovenfor, for å lage den andre stilen. Angi en annen bakgrunnsfarge og gi stilen et navn (for eksempel «Under»).

Steg 3: Beregn gjennomsnitt

I dette eksemplet beregner vi snittet av tilfeldige verdier. Resultatet plasserer vi i en celle:

 1. Set the cursor in a blank cell, for example, J14, and choose Insert - Function.

 2. Select the AVERAGE function. Use the mouse to select all your random numbers. If you cannot see the entire range, because the Function Wizard is obscuring it, you can temporarily shrink the dialog using the Shrink / Maximize icon.

 3. Close the Function Wizard with OK.

Steg 4: Bruk cellestiler.

Nå kan du slå på vilkårsformatering for arket:

 1. Velg alle cellene med tilfeldige tall.

 2. Choose the Format - Conditional Formatting command to open the corresponding dialog.

 3. Angi vilkåret slik: Hvis celleverdien er mindre enn J14, bruk cellestilen «Under», og hvis celleverdien er større enn eller lik J14, bruk cellestilen «Over».

Steg 5: Kopier cellestil

Hvis du vil bruke vilkårsformateringa i andre celler senere, gjør følgende:

 1. Trykk på en av cellene som bruker vilkårsformateringa.

 2. Kopier cellen til utklippstavlen.

 3. Velg cellen som skal bruke samme formatering.

 4. Choose Edit - Paste Special. The Paste Special dialog appears.

 5. In the Selection area, check only the Formats box. All other boxes must be unchecked. Click OK.