Assigning Formats by Formula

Funksjonen STIL() kan legges til en formel som finnes fra før i en celle. For eksempel sammen med funksjonen GJELDENDE kan du fargelegge en celle avhengig av verdien dens. Formelen «=…+STIL(HVIS(GJELDENDE()>3;"Rød";"Grønn"))» angir cellestilen «Rød» hvis cellens verdi er over 3, eller så angir den cellestilen «Grønn». Du kan lage nye stiler eller finne navn på stiler i stilbehandleren.

If you would like to apply a formula to all cells in a selected area, you can use the Find & Replace dialog.

 1. Merk de ønskede cellene.

 2. Select the menu command Edit - Find & Replace.

 3. For the Find term, enter: .*

  «.*» er et regulært uttrykk som angir innholdet i den gjeldende cellen.

 4. Enter the following formula in the Replace field: =&+STYLE(IF(CURRENT()>3;"Red";"Green"))

  The "&" symbol designates the current contents of the Find field. The line must begin with an equal sign, since it is a formula. It is assumed that the cell styles "Red" and "Green" already exist.

 5. Mark the fields Regular expressions and Current selection only. Click Find All.

  Alle celler med innhold i det valgte området blir nå uthevet.

 6. Trykk på OK.