Referere til andre ark

I en arkcelle kan du vise referanser til celler i andre ark.

Du kan også referere til celler i andre dokumenter på samme måte så lenge dokumentet er lagret som en fil fra før.

Referere til en celle i et annet dokument

 1. Åpne et nytt, tomt regneark.

 2. Skriv for eksempel inn følgende formel i celle A1 i Ark1:

  =Ark2.A1

 3. Click the Sheet 2 tab at the bottom of the spreadsheet. Set the cursor in cell A1 there and enter text or a number.

 4. If you switch back to Sheet1, you will see the same content in cell A1 there. If the contents of Sheet2.A1 change, then the contents of Sheet1.A1 also change.

Referere til en celle i et annet dokument

 1. Choose File - Open, to load an existing spreadsheet document.

 2. Choose File - New, to open a new spreadsheet document. Set the cursor in the cell where you want to insert the external data and enter an equals sign to indicate that you want to begin a formula.

 3. Bytt til dokumentet du lastet. Trykk på cellen med data som du vil sette inn i det nye dokumentet.

 4. Bytt tilbake til det nye regnearket. I inntastingsfeltet kan du nå se at LibreOffice Calc har lagt til referansen i formelen for deg.

  Referanser til celler i andre dokumenter inneholder navnet på det andre dokumentet innesluttet i apostrofer, så en firkant, #, så navnet på arket i det andre dokumentet fulgt av et punktum og navnet på cellen.

 5. Bekreft formelen ved å trykke på den grønne haken.

 6. Hvis du drar i håndtaket nederst til høyre i den aktive cellen og velger et celleområde, setter LibreOffice automatisk inn tilsvarende referanser i nabocellene. Et resultat av dette er at et dollartegn settes foran arknavnet for å angi det som en absolutt referanse.

Hvis du ser på navnet til det andre dokumentet i formelen, kan du se at det er skrevet som en adresse (URL). Det betyr at du også kan skrive inn en internettadresse.