Referere til celler ved å dra og slippe

With the help of the Navigator you can reference cells from one sheet to another sheet in the same document or in a different document. The cells can be inserted as a copy, link, or hyperlink. The range to be inserted must be defined with a name in the original file so that it can be inserted in the target file.

  1. Åpne dokumentet som inneholder kildecellene.

  2. To set the source range as the range, select the cells and choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define. Save the source document, and do not close it.

  3. Åpne arket der du vil sette inn dataene.

  4. Åpne dokumentstrukturen. Velg kildefila i boksen nederst i dokumentstrukturen.

  5. I dokumentstrukturen vises kildeområdet i «Områdenavn».

  6. Using the Drag Mode icon in Navigator, choose whether you want the reference to be a hyperlink, link, or copy.

  7. Trykk på navnet i «Områdenavn» i dokumentstrukturen og dra det inn i cellen der du vil sette inn referansen.

Denne metoden kan også brukes for å sette inn et område fra et annet ark i samme dokument som det gjeldende arket. Velg det aktive dokumentet som kilde i steg 4 ovenfor.