Bare kopiere synlige celler

Forestill deg at du har skjult noen rader i et celleområde og vil kopiere, slette eller formatere de synlige cellene.

LibreOffice oppfører seg forskjellig avhengig av om cellene ble skjult av et filter eller manuelt.

Framgangsmåte

Resultat

Cellene ble filtrert av et autofilter, standardfilter eller avansert filter.

Kopier, slett, flytt eller formater et utvalg av synlige celler.

Bare de synlige cellene i utvalget blir kopiert, slettet, flyttet eller formatert.

Cells were hidden using the Hide command in the context menu of the row or column headers, or through an outline.

Kopier, slett, flytt eller formater et utvalg av synlige celler.

Alle celler i utvalget, inklusive skjulte celler, blir kopiert, slettet, flyttet eller formatert.