Protecting Cells from Changes

I LibreOffice Calc kan du beskytte ark og dokumenter i sin helhet. Du kan velge om celler skal være beskyttet mot tilfeldige endringer, om formler skal vises i Calc, om celler er synlige og om celler kan skrives ut.

Beskyttelsen kan bruke passord, men det er ikke nødvendig. Om du har valgt et passord, kan beskyttelsen bare slås av når riktig passord har blitt oppgitt.

Note that the cell protection for cells with the Protected attribute is only effective when you protect the whole sheet. In the default condition, every cell has the Protected attribute. Therefore you must remove the attribute selectively for those cells where the user may make changes. You then protect the whole sheet and save the document.

Advarselsikon

Disse beskyttelsesfunksjonene er kun brytere for å forhindre tilfeldige handlinger. De er ikke ment for å gi noen sikker beskyttelse. For eksempel kan en bruker komme forbi beskyttelsen ved å eksportere regnearket i et annet filformat. Det finnes bare en sikker beskyttelse, og det er passordbeskyttelsen du kan slå på når du lagrer OpenDocument-filer. En fil som er lagret med et passord kan bare åpnes med det samme passordet.


 1. Velg cellene du vil angi beskyttelsesinnstillinger for.

 2. Choose Format - Cells and click the Cell Protection tab.

 3. Select the protection options that you want. All options will be applied only after you protect the sheet from the Tools menu - see below.

  Uncheck Protected to allow the user to change the currently selected cells.

  Select Protected to prevent changes to the contents and the format of a cell.

  Select Hide formula to hide and to protect formulas from changes.

  Select Hide when printing to hide protected cells in the printed document. The cells are not hidden onscreen.

 4. Trykk på OK.

 5. Bruk beskyttelsesinnstillingene.

  To protect the cells from being changed / viewed / printed according to your settings in the Format - Cells dialog, choose Tools - Protect Sheet.

  To protect the structure of the document, for example the count, names, and order of the sheets, from being changed, choose Tools - Protect Spreadsheet.

 6. (Optional) Enter a password.

  Advarselsikon

  Hvis du glemmer passordet, kan du ikke slå av beskyttelsen. Hvis du bare vil beskytte celler mot tilfeldige endringer, slå på beskyttelse av ark, men la være å skrive inn et passord.


 7. Trykk på OK.