Beregninger med dato og klokkeslett

Det følgende er et eksempel på beregning i LibreOffice Calc.

 1. Trykk i en celle og skriv inn et tall.

 2. Trykk på Enter.

  Markøren flytter seg ned til neste celle.

 3. Skriv inn et annet tall.

 4. Press the Tab key.

  Markøren flytter seg til cellen til høyre.

 5. Type in a formula, for example, =A3 * A4 / 100.

 6. Trykk på Enter.

  The result of the formula appears in the cell. If you want, you can edit the formula in the input line of the Formula bar.

  Når du endrer en formel, blir det nye resultatet automatisk beregnet.