Selvvalgte kantlinjer i celler

Du kan bruke flere forskjellige linjer i de valgte cellene.

  1. Velg en eller flere celler.

  2. Velg Format → Celler.

  3. Trykk på fanen Kantlinjer i dette dialogvinduet.

  4. Velg de ønskede innstillingene for kantlinjene, og trykk på OK.

Innstillingene i området Linjeoppstilling kan brukes for å legge til flere ulike kantlinjestiler.

Celleutvalg

Hvordan området ser ut er avhengig av hvilke celler som er merket.

Merket område

Linjeoppsett-området

En celle

borders with one cell selected

Celler i en kolonne

borders with a column selected

Celler i en rad

borders with a row selected

Celler i et område på 2×2 eller mer

borders with a block selected


Merknadsikon

Kan ikke sette inn kantlinjer på flermerking.


Default Settings

Trykk på en av standardknappene for å lage eller fjerne kantlinjer.

Eksempler

Select a block of about 8x8 cells, then choose Format - Cells - Borders.

default icon row of Borders tab page

Nå kan du fortsette for å se hvilke linjer de andre ikonene vil lage eller fjerne.

User Defined Settings

I området Selvvalgt kan du trykke for å lage eller fjerne individuelle linjer. Forhåndsvisninga viser linjene i tre ulike former.

Trykk flere ganger på en kant eller et hjørne for å skifte mellom de tre ulike formene.

Linjetyper

Bilde

Beskrivelse

En svart linje

solid line for user defined border

En svart linje lager den tilsvarende linja på de merkede cellene. Linja blir vist som en stiplet linje når du bruker linjestilen 0,05 pt. Doble linjer blir vist når du bruker en dobbel linjestil.

En grå linje

gray line for user defined border

En grå linje blir vist når den tilsvarende linja på de merkede cellene ikke blir endret. Ingen linjer blir laget eller fjernet i slike tilfeller.

En hvit linje

white line for user defined border

En hvit linje blir vist når den tilsvarende linja på de merkede cellene blir fjernet.


Eksempler

Select a single cell, then choose Format - Cells - Borders.

Trykk på den nedre kanten for å lage en svært tynn, nedre kantlinje. Alle andre linjer blir fjernet fra cellen.

setting a thin lower border

Velg en tykkere linjestil og trykk på den nedre kanten. Dette lager en tykkere nedre kantlinje.

setting a thick line as a border

Click the second Default icon from the left to set all four borders. Then repeatedly click the lower edge until a white line is shown. This removes the lower border.

removing lower border

Du kan kombinere flere typer linjer og linjestiler. Det siste bildet viser hvordan du kan lage tykke ytre kantlinjer (de tykke, svarte linjene), mens diagonale linjer inne i cellen ikke endres (grå linjer).

advanced example for cell borders