Applying Automatic Formatting to a Selected Cell Range

Du kan bruke autoformatering for å raskt ta i bruk et format på et ark eller et valgt celleområde.

To Apply an AutoFormat to a Sheet or Selected Cell Range

 1. Velg cellene, også kolonne- og radoverskriftene, som du vil formatere.

 2. Velg Format → Autoformatering.

 3. To select which properties to include in an AutoFormat, click More.

 4. Trykk på OK.

  Formatet påføres på det valgte celleområdet.

Merknadsikon

Hvis du ikke ser noen endring i fargen på celleinnholdet, velg Vis → Verdimerking.


To Define an AutoFormat for Spreadsheets

Du kan angi en autoformatering som er tilgjengelig for alle regneark.

 1. Formatere et ark

 2. Rediger Rediger → Merk alt.

 3. Velg Format → Autoformatering.

 4. Velg Legg til.

 5. In the Name box of the Add AutoFormat dialog, enter a name for the format.

 6. Trykk på OK.