Bruke autofiltrering

Autofiltrering setter inn kombinasjonsbokser i en eller flere datakolonner som lar deg velge hvilke dataposter (rader) som skal vises.

  1. Velg kolonnene du vil autofiltrere.

  2. Choose Data - Filter - AutoFilter. The combo box arrows are visible in the first row of the range selected.

  3. Filtrer dataene ved å trykke på pila i kolonneoverskriften og velge et filter.

    Bare de radene hvis innhold passer med filterkriteriet vises. Andre rader filtreres vekk. Du kan se om rader har blitt filtrert på den usammenhengende radnummereringen. Kolonnen som blir brukt av filteret, har en annen farge på pila.

Når du bruker enda et filter på en annen kolonne i et filtrert dataområde, viser de andre kombinasjonsboksene bare de filtrerte dataene.

To display all records again, select the all entry in the AutoFilter combo box. If you choose Standard, the Standard Filter dialog appears, allowing you to set up a standard filter. Choose "Top 10" to display the highest 10 values only.

To stop using AutoFilter, reselect all cells selected in step 1 and once again choose Data - Filter - AutoFilter.

Tipsikon

Hvis du vil bruke forskjellige autofiltere på forskjellige ark, må du først velge et databaseområde for hvert ark.


Advarselsikon

Regnefunksjoner tar også høyde for celler som blir skjult av et filter. For eksempel vil summering av en kolonne også legge sammen verdiene i skjulte celler. Bruk funksjonen DELSUM hvis du vil bare legge sammen synlige celler.