Bruke navn som adresser

Du kan bruke celler med tekst for Ă„ referere til radene eller til kolonne som inneholder cellen.

Eksempelregneark

I eksemplet kan du bruke tekststrengen 'Kolonne en' i en formel for Ä referere til celleomrÄdet B3 til B5, eller 'Kolonne to' for celleomrÄdet C2 til C5. Du kan ogsÄ bruke 'Rad en' for celleomrÄdet B3 til D3 eller 'Rad to' for celleomrÄdet B4 til D4. Et eksempel pÄ en formel som bruker et cellenavn, er SUMMER('Kolonne en') og har resultatet 600.

Denne funksjonen er som standard aktiv. For Ä slÄ av denne funksjonen, velg - LibreOffice Calc - Beregn og fjern markeringen for Automatisk sÞk etter kolonne og rad etiketter find column and row labels i avkryssingsboksen.

Tipsikon

If you want a name to be automatically recognized by Calc, the name must start with a letter and be composed of alphanumeric characters. If you enter the name in the formula yourself, enclose the name in single quotation marks ('). If a single quotation mark appears in a name, you must enter a backslash in front of the quotation mark, for example, 'Harry\'s Bar'.