Feilkoder i LibreOffice Calc

Denne tabellen gir en oversikt over feilmeldingene i LibreOffice Calc. Hvis feilen oppstÄr i cellen markÞren stÄr, vises feilmeldingen pÄ statuslinjen.

Feilkode

Melding

Forklaring

###

ingen

Cellen er ikke bred nok for Ă„ vise hele innholdet.

501

Ugyldig tegn

Det er et ugyldig tegn i formelen.

502

Ugyldig

Funksjonsargument er ikke gyldig. For eksempel, et negativt tall for funksjonen SQRT (), for dette vennligst bruk IMSQRT ().

503
#NUM!

Ugyldig flyttallsoperasjon

En beregning resulterer i verdi som gÄr ovenfor det definerte verdiomrÄdet.

504

Parameterlistefeil

Funksjonsparameter er ikke gyldig, for eksempel, tekst i stedet for et tall, eller en omrÄdereferanse i stedet for cellereferanse.

508

Feil: Mangler par

Manglende parentes, for eksempel sluttparenteser, men ingen startparenteser

509

Manglende operator

Operator mangler, for eksempel "=2(3+4) * ", hvor operatoren mellom "2" og "(" mangler.

510

Manglende variabel

Variabel mangler, for eksempel nÄr to operatorer er sammen "=1+*2".

511

Manglende variabel

Funksjon krever flere variabler enn hva som er gitt, for eksempel OG() og ELLER().

512

Formeloverflyt

Compiler: Totalt antall interne tokens, (det vil si operatĂžrer, variabler, parenteser) i formelen overstiger 8192.

513

Strengoverflyt

Compiler: En identifikator i formelen overskrider 64 KB i stĂžrrelse. Tolker: Et resultat av en strengoperasjon overstiger 64 KB i stĂžrrelse.

514

Intern overflyt

Sorteringsoperasjon forsÞkte pÄ for mange numeriske data (maks. 100000) eller beregningsstabeloverflyt.

516

Intern syntaksfeil

Matrise er forventet av beregningsstabelen, men er ikke tilgjengelig.

517

Intern syntaksfeil

Ukjent kode, for eksempel er et dokument med en nyere funksjon lest inn i en eldre versjon som ikke inneholder funksjonen.

518

Intern syntaksfeil

Variabel er ikke tilgjengelig

519
#VALUE

Intet resultat (#VERDI er i cellen i stedet for Err:519!)

Formelen gir en verdi som ikke stemmer overens med definisjonen; eller en celle referert til i formelen inneholder tekst i stedet for et tall.

520

Intern syntaksfeil

Oversetter gir en ukjent oversetterkode.

521

Intern syntaksfeil

Intet resultat.

522

Sirkelformet referanse

Formelen refererer direkte eller indirekte til seg selv, og alternativet Iterasjoner er ikke satt under - LibreOffice Calc - Beregn.

523

Beregningsprosedyren vil ikke lĂžpe sammen

Funksjon hoppet over en mÄlverdi, eller sirkulÊre referanser oppnÄr ikke en minimal endring inne i de maksimalt antall trinn satt.

524
#REF

ugyldige referanser (i stedet for Err:524 viser cellen #REF)

Compiler: Et kolonne- eller radbeskrivelsesnavn kunne ikke lĂžses. Tolker: i en formel, mangler kolonnen, raden eller arket som inneholder en referert celle.

525
#NAME?

ugyldig navn (i stedet for Err:525 inneholder cellen #NAVN?)

En identifikator kunne ikke vurderes, for eksempel ingen gyldig referanse, intet gyldig domenenavn, ingen kolonne-/radetikett, ingen makro, feil desimaltegn, tillegg ikke funnet.

526

Intern syntaksfeil

Foreldet, ikke lengre brukt, men kunne komme fra gamle dokumenter hvis resultatet er en formel fra et domene.

527

Intern overflyt

Tolker: Referanser, for eksempel nÄr en celle refererer til en celle, er for innkapslet.

532
#DIV/0!

Deling med null

Divisjonsoperator / hvis nevneren er 0
Visse andre funksjoner returnerer denne feilen, for eksempel:
VARIANSP med mindre enn 1 argument
STDAVP med mindre enn 1 argument
VARIANS med mindre enn 2 argumenter
STDAV med mindre enn 2 argumenter
NORMALISER med standardavvik=0
NORMFORDELING med standardavvik=0