Hurtigtaster for regneark

Merknadsikon

Noen av hurtigtastene kan vĂŠre tildelt bestemte funksjoner i skrivebordsmiljĂžet du bruker. Da vil disse tastene kanskje ikke fungere som forventet i LibreOffice. Du kan lĂžse dette problemet ved Ă„ velge andre hurtigtaster, enten for LibreOffice ved hjelp av VerktĂžy → Tilpass → Tastatur, eller i skrivebordsmiljĂžet.


For Ä fylle et valgt celleomrÄde med formelen som du skrev inn pÄkommandolinjentrykk+Enter. Hold ned+Enter+Shift for Ä bruke celleformatet til innputcellen for hele omrÄdet.

For Ä opprette en matrise hvor alle cellene inneholder den samme informasjonen som du skrev inn i Skrivefeltet, trykk pÄ «Shift++Enter». Du kan ikke redigere komponentene i matrisen.

For Ä velge flere celler i ulike omrÄder, hold og dra inn i de ulike omrÄdenet.

For Ä velge flere ark i et regneark kan du holde «» nede og sÄ trykk pÄ navnefanene ved nederste kant av arbeidsomrÄdet. For Ä velge kun ett enkelt ark i en merking, hold «Shift» nede og trykk sÄ pÄ navnefanen for arket.

For Ä sette inn et manuelt linjeskift i en celle kan du trykke i cella og sÄ trykke pÄ «+Enter».

To delete the contents of selected cells, press Backspace. This opens the Delete Contents dialog, where you choose which contents of the cell you want to delete. To delete the contents of selected cells without a dialog, press the Delete key.

Navigering i regneark

Hurtigtaster

Effekt

«+Home»

Flytter pekeren til den fĂžrste cella i arket (A1).

«+End»

Flytter pekeren til den siste cella i arket som inneholder data.

Home

Flytter pekeren til den fĂžrste cella i den gjeldende raden.

Slutt

Flytter pekeren til den siste cella i den gjeldende raden.

Shift+Hjem

Markerer celler fra markert celle til fĂžrste cellen i aktiv kolonne.

Shift+End

Markerer celler fra markert celle til siste cellen i aktiv kolonne.

Shift + Page Up

Markerer celler fra markert celle opp en side i aktiv kolonne, eller utvider omrÄdet til en side opp.

Shift + Page Down

Markerer celler fra markert celle ned en side i aktiv kolonne, eller utvider omrÄdet til en side ned.

«+Venstre piltast»

Flytter pekeren til venstre kant av det gjeldende dataomrÄdet. Hvis kolonnen til venstre for cella med pekeren er tom, flyttes pekeren til neste venstre kolonne som inneholder data.

«+HÞyre piltast»

Flytter pekeren til den hÞyre kanten av det gjeldende dataomrÄdet. Hvis kolonnen til hÞyre for cella med pekeren er tom, flyttes pekeren til neste hÞyre kolonne som inneholder data.

«+Piltast opp»

Flytter pekeren til Þverste kant av det gjeldende dataomrÄdet. Hvis raden ovenfor cellen med pekeren er tom, flyttes pekeren opp til neste rad som inneholder data.

«+Piltast ned»

Flytter pekeren til bunnen av det gjeldende dataomrÄdet. Hvis raden nedenfor cella med pekeren er tom, flyttes pekeren ned til neste rad som inneholder data.

«+Shift+Piltast»

Merker alle celler som inneholder data i pilens retning fra cella hvor pekeren stÄr og fram til fÞrste celle uten data. Hvis det benyttes for Ä markere rader og kolonner sammen, blir resultatet et rektangulÊrt celleomrÄde.

«+ Piltast opp»

Flytter et ark til venstre.

I forhÄndsvisningen: Flytter til forrige utskriftsside.

«+ Piltast ned»

Flytter et ark til hĂžyre.

I forhÄndsvisningen: Flytter til neste utskriftssside.

«+O»

Flytter et skjermbilde til venstre.

«+O»

«Flytter et skjermbilde til hÞyre.»

«Shift++Page Up»

Legger det foregÄende arket til det gjeldende valget av ark. Hvis alle arkene i et regneark er valgt, velger denne hurtigtastkombinasjonen bare det foregÄende arket. GjÞr det foregÄende arket til det gjeldende arket.

«Shift++Page Down»

Legger det neste arket til det gjeldende valget av ark. Hvis alle arkene i et regneark er valgt, velger denne hurtigtastkombinasjon bare det neste arket. GjĂžr det neste arket det gjeldende arket.

«+F1»

hvor (*) er multiplikasjonstegnet pÄ det numeriske tastaturet

Merker dataomrÄdet som inneholder pekeren. Et dataomrÄde er her det sammenhengende celleomrÄdet som inneholder data og er avgrenset av tomme rader og kolonner.

«+F1»

hvor (/) er divisjonstegnet pÄ det numeriske tastaturet

Merker det matrise-formelomrÄdet som inneholder pekeren.

«+Pluss-tast»

Sett inn celler (som i menu Sett inn → Celler)

«+Minus-tast»

Slett celler (som i menu Rediger → Slett celler)

Enter (i et valgt omrÄde)

Flytter markÞren en celle i det valgte omrÄdet. For Ä angi retningen til markÞren, velg-LibreOffice Calc- Generell.

«+1» (ikke pÄ det numeriske tastaturet)

Viser eller skjuler formlene i stedet for verdiene i alle celler.


Merknadsikon

Tasten «`» sitter ved siden av tasten «1» pĂ„ de fleste engelske tastaturer og til hĂžyre for tasten «+» pĂ„ de fleste norske tastaturer. Hvis ditt tastatur ikke viser denne tasten, kan du tildele en annen tast: Velg «VerktĂžy → Tilpass», klikk pĂ„ fanen «Tastatur». Merk kategorien «Vis» og funksjonen «Skift formel».


Funksjonstaster i Regneark

Hurtigtaster

Effekt

«+F1»

Viser merknaden som er knyttet til den gjeldende cella

«F2»

Skifter til redigeringsmodus og plasserer pekeren ved slutten av innholdet i den gjeldende cella. Trykk igjen for Ă„ avslutte redigeringsmodus.

Hvis pekeren er over en skriveboks i et dialogvindu som har en Minimer-knapp, er dialogvinduet skjult, og skrivefeltet forblir synlig. Trykk «F2» igjen for Ä vise hele dialogvinduet.

«+F2»

Åpner Funksjonsveiviseren.

«Shift++F2»

Flytter pekeren til Skrivefeltet hvor du kan skrive inn en formel for den gjeldende cella.

«+F3»

Åpner dialogvinduet Angi navn.

«Shift++F4»

Viser eller skjuler database-oversikten.

«F4»

Reorganiserer de relative eller absolutte referansene (for eksempel, A1, $A$1, $A1, A$1) i skrivefeltet.

«F5»

Viser eller skjuler Dokumentstruktur.

«Shift+F5»

Sporer avhengigheter.

«Shift+F4»

Sporer foregÄende.

«Shift++F5»

Flytter pekeren fra Skrivefeltet til feltet ArkomrÄde.

«F7»

Kontrollerer staving i det gjeldende arket.

«+F7»

Åpner Synonymordboken hvis den gjeldende cella inneholder tekst.

«F8»

SlÄr flere valgmuligheter av eller pÄ. I dette moduset kan du bruke piltastene for Ä utvide merkingen. Du kan ogsÄ trykke pÄ en annen celle for Ä utvide merkingen.

«+F8»

Framhever celler som inneholder verdier.

«F9»

Omorganiserer endrede formler i det gjeldende arket.

«+Shift+F9»

Omberegner alle formler i alle ark.

«+F9»

Oppdaterer det valgte diagramet.

«+F1»

Åpner dialogvinduet Stiler og formatering hvor du kan velge stil til innholdet i cellen eller til det gjeldende arket.

«Shift+F11»

Oppretter en dokumentmal.

«Shift+F11»

Oppdaterer malene.

«F12»

Grupperer det valgte dataomrÄdet.

«+F12»

Opphev gruppering av det valgte dataomrÄdet.

«+Shift+Piltast»

Øker hÞyden pÄ aktuell rad (kun i eldre OpenOffice.org kompatibilitetsmodus).

«+O»

Minsker hÞyden pÄ aktuell rad (kun i eldre OpenOffice.org kompatibilitetsmodus).

«+Shift+Piltast»

Øker bredden pÄ den gjeldende kolonnen.

«+Shift+Piltast»

Forminsker bredden pÄ den gjeldende kolonnen.

«+Shift+Piltast»

Optimerer kolonnebredden eller radhÞyden basert pÄ den gjeldende cella.


Formatering av celler med hurtigtaster

FĂžlgende celleformater kan angis med tastaturet:

Hurtigtaster

Effekt

«+1» (ikke pÄ det numeriske tastaturet)

Åpne dialogvinduet «Formater celler»

«+Shift+1» (ikke pÄ det numeriske tastaturet)

To desimaler, tusentallsskilletegn

«+Shift+2» (ikke pÄ det numeriske tastaturet)

Standard eksponentialformat

«+Shift+3» (ikke pÄ det numeriske tastaturet)

Standard datoformat

«+Shift+4» (ikke pÄ det numeriske tastaturet)

Standard valutaformat

+Shift+5» (ikke pÄ det numeriske tastaturet)

Standard prosentdelformater (to desimaler)

«+Shift+6» (ikke pÄ det numeriske tastaturet)

Standardformater


Bruker pivottabellen

Taster

Effekt

Tabulator

Endrer fokus ved Ä gÄ framover gjennom dialogens omrÄder og knapper.

«Shift+Tabulator»

Endrer fokus ved Ä gÄ baklengs gjennom dialogens omrÄder og knapper.

«Piltast opp»

Flytter fokus et element opp i det gjeldende dialogomrÄdet.

«Piltast ned»

Flytter fokus et element ned i det gjeldende dialogomrÄdet.

«Venstre piltast»

Flytter fokus et element til venstre i det gjeldende dialogomrÄdet.

«HÞyre piltast»

Flytter fokus et element til hÞyre i det gjeldende dialogomrÄdet.

Home

Merker det fÞrste elementet i det gjeldende dialogomrÄdet.

Slutt

Merker det siste elementet i det gjeldende dialogomrÄdet.

«»og det understrekede tegnet i ordet "Rad"

Kopierer eller flytter det gjeldende innholdet inn i «Rad»-feltet.

«»og det understrekede tegnet i ordet «Kolonne»

Kopierer eller flytter det gjeldende innholdet inn i «Kolonne»-feltet.

«» og det understrekede tegnet i ordet «Data»

Kopierer eller flytter det gjeldende innholdet inn i «Data»-feltet.

«+Piltast opp»

Flytter det gjeldende feltet opp Ă©n plass.

«+Piltast ned»

Flytter det gjeldende feltet ned Ă©n plass.

«+Venstre piltast»

Flytter det gjeldende feltet Ă©n plass mot venstre.

«+HÞyre piltast»

Flytter det gjeldende feltet mot hÞyre til neste omrÄdet med data.

«+Home»

Flytter det gjeldende feltet til fĂžrste plass.

«+End»

Flytter det gjeldende feltet til siste plass.

«+O»

Viser innstillingene for det gjeldende feltet.

«Delete»

Fjerner det gjeldende feltet fra omrÄdet.