Sett inn

Trykk pü pila ved siden av denne knappen for ü üpne verktøylinja Sett inn. Fra den kan du sette inn bilder og spesielle tegn i dette arket.

Verktøylinjeknapp

Ikon

Sett inn

Du kan velge mellom følgende knapper:

Flytende ramme

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.

Ikon

Flytende ramme

Spesialtegn

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Ikon

Spesialtegn

Fra fil

Inserts an image into the current document .

Ikon

Bilde

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Lyd og video


Formel

Inserts a formula into the current document.

Ikon

Formel

Diagram

Ikon

Diagram

OLE-objekt

Setter inn et OLE-objekt i dokumentet. OLE-objektet blir satt inn som en lenke eller et innebygd objekt.

Ikon

OLE-objekt