Godta

Godta innholdet i inndata-linja, og sett innholdet inn i den gjeldende cellen.

Ikon

Godta