Tallformat: Legg til tall bak komma

Legg en desimal til tallene i de valgte cellene.

Ikon

Tallformat: Legg til tall bak komma