SEKUND

Gir det sekundet som tilsvarer en bestemt tidsverdi. Gir sekundet som et heltall mellom 0 og 59.

Syntaks

SIN(Tall)

Nummer, som en tidsverdi, er et desimaltall, for timen som skal returneres.

Eksempler

=SECOND(NOW()) returns the current second

=SECOND(C4) returns 17 if contents of C4 = 12:20:17.