Gir systemets dato og klokkeslett. Verdien oppdateres når du gjør utregningene på nytt i dokumentet, eller hver gang en celleverdi blir endret.

Syntaks

NOW()

NOW is a function without arguments.

Eksempel

=NOW()-A1 returns the difference between the date in A1 and now. Format the result as a number.