DAGER360 (DAYS360 på engelsk)

Gir forskjellen mellom to datoer ut fra et 360-dagers år, slik det brukes i renteberegninger.

Syntaks

DAYS360("Date1"; "Date2"; Type)

Hvis Dato2 er før Dato1 gir funksjonen et negativt tall.

The optional argument Type determines the type of difference calculation. If Type = 0 or if the argument is missing, the US method (NASD, National Association of Securities Dealers) is used. If Type <> 0, the European method is used.

Eksempler

=DAYS360("2000-01-01";NOW()) returns the number of interest days from January 1, 2000 until today.