Kriterium

Angi reglene for gyldighet for de valgte cellene.

For å bruke denne funksjonen …

Menu Data - Validity - Criteria tab.


For example, you can define criteria such as: "Numbers between 1 and 10" or "Texts that are no more than 20 characters".

Tillat

Velg et gyldighetsalternativ for de valgte cellene.

De følgende betingelsene er tilgjengelige:

Betingelse

Effekt

Alle verdier

Ingen begrensning.

Hele tall

Bare hele tall som svarer til betingelsen.

Desimal

Alle tall som svarer til betingelsen.

Dato

Alle verdier som svarer til betingelsen. Verdiene tastet inn formateres neste gang dialogvinduet kalles fram.

Tid

Alle verdier som svarer til betingelsen. Verdiene tastet inn formateres neste gang dialogvinduet kalles fram.

CelleomrĂĄde

Allow only values that are given in a cell range. The cell range can be specified explicitly, or as a named database range, or as a named range. The range may consist of one column or one row of cells. If you specify a range of columns and rows, only the first column is used.

Liste

Allow only values or strings specified in a list. Strings and values can be mixed. Numbers evaluate to their value, so if you enter the number 1 in the list, the entry 100% is also valid.

Tekstlengde

Elementer hvis lengde tilsvarer betingelsen.


Tillat tomme celler

In conjunction with Tools - Detective - Mark invalid Data, this defines that blank cells are shown as invalid data (disabled) or not (enabled).

Vis utvalgsliste

Shows a list of all valid strings or values to select from. The list can also be opened by selecting the cell and pressing +D.

Sorter elementer stigende

Kryss av for å sortere utvalgslista i stigende rekkefølge og filtrere bort kopier. Hvis du ikke tar i bruk dette valget, vil rekkefølgen fra datakilden bli brukt.

Kilde

Skriv inn celleomrĂĄdet som inneholder gyldige verdier eller tekst.

Elementer

Skriv inn oppføringene som vil være gyldige verdier eller tekststrenger.

Data

Select the comparative operator that you want to use. The available operators depend on what you selected in the Allow box. If you select "between" or "not between", the Minimum and Maximum input boxes appear. Otherwise, only the Minimum, the Maximum, or the Value input boxes appear.

Verdi

Enter the value for the data validation option that you selected in the Allow box.

Minimum

Skriv inn den minste verdien som skal brukes til ĂĄ sjekke gyldigheten du valgte i Tillat-boksen.

Maksimum

Angi den største mulige verdi for datagyldighetsalternativet du valgte i Tillat-boksen.