Gyldighet

Angi hva slags data som skal være gyldig for et valgt celleområde.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Data - Validity.


Tipsikon

You can also insert a list box from the Controls toolbar and link the list box to a cell. This way you can specify the valid values on the Data page of the list box properties window.


Kriterium

Angi reglene for gyldighet for de valgte cellene.

Innskrivningshjelp

Skriv inn meldinga som skal vises når celleområdet er merket i arket.

Feilmelding

Angi en feilmelding som skal vises når det skrives inn ugyldige verdier i en celle.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.