Slett

Deletes the selected pivot table.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Data - Pivot Table - Delete.