Løs opp gruppeering

Løs opp den valgte grupperinga. I en nøstet gruppering vil de siste radene eller kolonnene som ble lagt til, bli fjernet fra grupperinga.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Data - Group and Outline - Ungroup.

+F12

Verktøylinja, trykk

Ikon

Løs opp gruppe


Opphev for

Rader

Fjerner valgte rader fra en gruppe.

Kolonner

Fjerner valgte kolonner fra en gruppe.