Autofilter

Filtrer automatisk det valgte celleområdet og lag en-raders listebokser der du kan velge hvilke elementer som skal vises.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Data - AutoFilter.

On Tools bar or Table Data bar, click

Ikon

Autofilter