Frys rader og kolonner

Deler arket ved øvre venstre hjørne av den valgte cellen. Området øverst til venstre blir låst, slik at det ligger i ro mens du bruker rullefeltene.

For å bruke denne funksjonen …

Choose View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns.


Fryse rader eller kolonner som overskrifter