Autoformatering

Bruk denne kommandoen for å bruke en autoformatering på det valgte området, eller for å angi dine egne autoformateringer.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Format - AutoFormat.

On the Tools bar, click

Ikon

Autoformatering


Formater

Velg et forhåndsangitt autoformat som du vil legge til i et valgt område i regnearket.

Forhåndsvis felt

Forhåndsvis utvalget.

Legg til

Allows you to add the current formatting of a range of at least 4 x 4 cells to the list of predefined AutoFormats. The Add AutoFormat dialog then appears.

Enter a name and click OK.

Slett

Slett det valgte elementet eller elementene etter bekreftelse.

Endre navn

Opens a dialog where you can change the name of the selected AutoFormat.

The Rename AutoFormat dialog opens. Enter the new name of the AutoFormat here.

Formatering

In this section you can select or deselect the available formatting options. If you want to keep any of the settings currently in your spreadsheet, deselect the corresponding option.

Tallformat

Angi om du vil beholde tallformatet til det valgte formatet.

Kanter

Angi om du vil beholde kantlinjene til det valgte formatet.

Skrifttype

Angi om du vil beholde skrifttypen til det valgte formatet.

Mønster

Angi om du vil beholde mønsteret til det valgte formatet.

Justering

Angi om du vil beholde justeringa til det valgte formatet.

AutoFit width and height

Angi om du vil beholde bredden og høyden til de valgte cellene til det valgte formatet.