Link to External Data

Inserts data from an HTML, Calc, CSV or Excel file into the current sheet as a link. The data must be located within a named range.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Sheet - Link to External data.


URL til ekstern datakilde.

Enter the URL or the file name that contains the data that you want to insert, and then press Enter. Only then the URL will be requested from the network or file system.

Merknadsikon

A dialog for CSV data import appears when linking to external CSV file.


Tilgjengelige tabeller/områder

Velg tabellen eller dataområdet som du vil sette inn.

Oppdater hver

Angi hvor mange sekunder det skal gå før eksterne data blir oppdatert i det gjeldende dokumentet.