Statistical Functions Part Four

GJENNOMSNITT.HVIS

Returns the arithmetic mean of all cells in a range that satisfy a given condition. The AVERAGEIF function sums up all the results that match the logical test and divides this sum by the quantity of selected values.

GJENNOMSNITT.HVIS.SETT

Returns the arithmetic mean of all cells in a range that satisfy given multiple criteria. The AVERAGEIFS function sums up all the results that match the logical tests and divides this sum by the quantity of selected values.

AVEDEV

Gir gjennomsnittet av datapunktenes absolutte avvik fra middelverdien av datapunktene. Viser spredninga i datasettet.

Syntaks

AVEDEV(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are values or ranges that represent a sample. Each number can also be replaced by a reference.

Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

AVERAGE

Gir gjennomsnittet av verdiene.

Syntaks

AVERAGE(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

AVERAGEA

Gir gjennomsnittet av verdiene. Tekst fÄr verdien 0.

Syntaks

AVERAGEA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1, Value2, ..., Value30 are values or ranges. Text has the value of 0.

Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

MAX

Gir den stĂžrste verdien i en datamengde.

Returns 0 if no numeric value and no error was encountered in the cell range(s) passed as cell reference(s). Text cells are ignored by MIN() and MAX(). The functions MINA() and MAXA() return 0 if no value (numeric or text) and no error was encountered. Passing a literal string argument to MIN() or MAX(), e.g. MIN("string"), still results in an error.

Syntaks

MAX(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

Eksempel

=MAX(A1;A2;A3;50;100;200) returns the largest value from the list.

=MAX(A1:B100) returns the largest value from the list.

MAXA

Gir den stÞrste verdien i en datamengde. I motsetning til «MAKS»-funksjonen, kan du her oppgi tekst i tillegg til tall. Tekst fÄr verdien 0.

The functions MINA() and MAXA() return 0 if no value (numeric or text) and no error was encountered.

Syntaks

MAXA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1; Value2;...; Value30 are values or ranges. Text has the value of 0.

Eksempel

=MAXA(A1;A2;A3;50;100;200;"Text") returns the largest value from the list.

=MAXA(A1:B100) returns the largest value from the list.

MEDIAN

Gir medianen til en mengde tall. Dersom mengden har et odde antall verdier, er medianen det tallet som ligger midt i mengden. I mengder med et like antall verdier, er medianen gjennomsnittet av de to tallene som ligger midt i mengden.

Syntaks

MEDIAN(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are values or ranges, which represent a sample. Each number can also be replaced by a reference.

Eksempel

for an odd number: =MEDIAN(1;5;9;20;21) returns 9 as the median value.

for an even number: =MEDIAN(1;5;9;20) returns the average of the two middle values 5 and 9, thus 7.

MIN

Gir den minste verdien i en datamengde.

Returns 0 if no numeric value and no error was encountered in the cell range(s) passed as cell reference(s). Text cells are ignored by MIN() and MAX(). The functions MINA() and MAXA() return 0 if no value (numeric or text) and no error was encountered. Passing a literal string argument to MIN() or MAX(), e.g. MIN("string"), still results in an error.

Syntaks

MIN(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

Eksempel

=MIN(A1:B100) returns the smallest value in the list.

MINA

Gir den minste verdien i en datamengde. Du kan ogsÄ oppgi tekst. Tekst fÄr verdien 0.

The functions MINA() and MAXA() return 0 if no value (numeric or text) and no error was encountered.

Syntaks

MINA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1, Value2, ..., Value30 are values or ranges. Text has the value of 0.

Eksempel

=N("abc") gir 0

=MINA(A1:B100) returns the smallest value in the list.

MODE.MULT

Returns a vertical array of the statistical modes (the most frequently occurring values) within a list of supplied numbers.

Syntaks

MODE.MULT(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

Advarselsikon

As the MODE.MULT function returns an array of values, it must be entered as an array formula. If the function is not entered as an array formula, only the first mode is returned, which is the same as using the MODE.SNGL function.


Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

MODE.SNGL

Gir verdien som forekommer flest ganger i en datamengde. Hvis flere verdier forekommer like mange ganger gis den minste verdien. En feil oppstÄr hvis ingen verdi forekommer mer enn en gang.

Syntaks

MODE.SNGL(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

Advarselsikon

If the data set contains no duplicate data points, MODE.SNGL returns the #VALUE! error value.


Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

NEGBINOM.DIST

Gir den negative binomialfordelinga.

Syntaks

NEGBINOM.DIST(X; R; SP; Cumulative)

X represents the value returned for unsuccessful tests.

R represents the value returned for successful tests.

SP is the probability of the success of an attempt.

Cumulative = 0 calculates the density function, Cumulative = 1 calculates the distribution.

Eksempel

=N(123) gir 123

=N(123) gir 123

NEGBINOMDIST

Gir den negative binomialfordelinga.

Syntaks

NEGBINOMDIST(X; R; SP)

X represents the value returned for unsuccessful tests.

R represents the value returned for successful tests.

SP is the probability of the success of an attempt.

Eksempel

=N(123) gir 123

NORM.DIST

Returnerer tetthetsfunksjonen for den kumulative normalfordelingen

Syntaks

NORM.DIST(Number; Mean; StDev; C)

Number is the value of the distribution based on which the normal distribution is to be calculated.

Mean is the mean value of the distribution.

StDev is the standard deviation of the distribution.

C = 0 calculates the density function, C = 1 calculates the distribution.

Eksempel

=N(123) gir 123

=N(123) gir 123

NORM.INV

Gir den inverse til den kumulative normalfordelinga.

Syntaks

NORM.INV(Number; Mean; StDev)

Number represents the probability value used to determine the inverse normal distribution.

Mean represents the mean value in the normal distribution.

StDev represents the standard deviation of the normal distribution.

Eksempel

=NORM.INV(0.9;63;5) returns 69.4077578277. If the average egg weighs 63 grams with a standard deviation of 5, then there will be 90% probability that the egg will not be heavier than 69.41g grams.

NORMDIST

Gir tettheitsfunksjonen for den kumulative normalfordelingen.

Syntaks

NORMDIST(Number; Mean; StDev; C)

Number is the value of the distribution based on which the normal distribution is to be calculated.

Mean is the mean value of the distribution.

StDev is the standard deviation of the distribution.

C is optional. C = 0 calculates the density function, C = 1 calculates the distribution.

Eksempel

=N(123) gir 123

=N(123) gir 123

NORMINV

Gir den inverse til den kumulative normalfordelinga.

Syntaks

NORMINV(Number; Mean; StDev)

Number represents the probability value used to determine the inverse normal distribution.

Mean represents the mean value in the normal distribution.

StDev represents the standard deviation of the normal distribution.

Eksempel

=NORMINV(0.9;63;5) returns 69.41. If the average egg weighs 63 grams with a standard deviation of 5, then there will be 90% probability that the egg will not be heavier than 69.41g grams.

PEARSON

Gir Pearson-korrelasjonskoeffisienten r.

Syntaks

PEARSON(Data1; Data2)

Grupper representerer matrisen med grenseverdiene.

Grupper representerer matrisen med grenseverdiene.

Eksempel

=PEARSON(A1:A30;B1:B30) returns the Pearson correlation coefficient of both data sets.

PERCENTILE

Returns the alpha-percentile of data values in an array. A percentile returns the scale value for a data series which goes from the smallest (Alpha=0) to the largest value (alpha=1) of a data series. For Alpha = 25%, the percentile means the first quartile; Alpha = 50% is the MEDIAN.

Syntaks

PERCENTILE(Data; Alpha)

Grupper representerer matrisen med grenseverdiene.

Alpha represents the percentage of the scale between 0 and 1.

Eksempel

=PERCENTILE(A1:A50;0.1) represents the value in the data set, which equals 10% of the total data scale in A1:A50.

PERCENTILE.EXC

Returns the Alpha'th percentile of a supplied range of values for a given value of Alpha, within the range 0 to 1 (exclusive). A percentile returns the scale value for a data series which goes from the smallest (Alpha=0) to the largest value (Alpha=1) of a data series. For Alpha = 25%, the percentile means the first quartile; Alpha = 50% is the MEDIAN.

Advarselsikon

If Alpha is not a multiple of 1/(n+1), (where n is the number of values in the supplied array), the function interpolates between the values in the supplied array, to calculate the percentile value. However, if Alpha is less than 1/(n+1) or Alpha is greater than n/(n+1), the function is unable to interpolate, and so returns an error.


Merknadsikon

The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.


Syntaks

PERCENTILE.EXC(Data; Alpha)

Grupper representerer matrisen med grenseverdiene.

Alpha represents the percentage of the scale between 0 and 1.

Eksempel

=PERCENTILE.EXC(A1:A50;10%) represents the value in the data set, which equals 10% of the total data scale in A1:A50.

PERCENTILE.INC

Returns the alpha-percentile of data values in an array. A percentile returns the scale value for a data series which goes from the smallest (Alpha=0) to the largest value (alpha=1) of a data series. For Alpha = 25%, the percentile means the first quartile; Alpha = 50% is the MEDIAN.

Merknadsikon

The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.


Syntaks

PERCENTILE.INC(Data; Alpha)

Grupper representerer matrisen med grenseverdiene.

Alpha represents the percentage of the scale between 0 and 1.

Eksempel

=PERCENTILE.INC(A1:A50;0.1) represents the value in the data set, which equals 10% of the total data scale in A1:A50.

PERCENTRANK

Gir den prosentmessige rangeringa av en verdi i et utvalg.

Syntaks

PERCENTRANK(Data; Value; Significance)

Grupper representerer matrisen med grenseverdiene.

Value represents the value whose percentile rank must be determined.

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to. If omitted, a value of 3 is used.

Eksempel

=PERCENTRANK(A1:A50;50) returns the percentage rank of the value 50 from the total range of all values found in A1:A50. If 50 falls outside the total range, an error message will appear.

PERCENTRANK.EXC

Returns the relative position, between 0 and 1 (exclusive), of a specified value within a supplied array.

Merknadsikon

The difference between PERCENTRANK.INC and PERCENTRANK.EXC is that PERCENTRANK.INC calculates a value in the range 0 to 1 inclusive, whereas the PERCENTRANK.EXC function calculates a value in the range 0 to 1 exclusive.


Syntaks

PERCENTRANK.EXC(Data; Value; Significance)

Grupper representerer matrisen med grenseverdiene.

Value represents the value whose percentile rank must be determined.

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to.

Eksempel

=PERCENTRANK.EXC(A1:A50;50) returns the percentage rank of the value 50 from the total range of all values found in A1:A50. If 50 falls outside the total range, an error message will appear.

PERCENTRANK.INC

Returns the relative position, between 0 and 1 (inclusive), of a specified value within a supplied array.

Merknadsikon

The difference between PERCENTRANK.INC and PERCENTRANK.EXC is that PERCENTRANK.INC calculates a value in the range 0 to 1 inclusive, whereas the PERCENTRANK.EXC function calculates a value in the range 0 to 1 exclusive.


Syntaks

PERCENTRANK.INC(Data; Value; Significance)

Grupper representerer matrisen med grenseverdiene.

Value represents the value whose percentile rank must be determined.

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to.

Eksempel

=PERCENTRANK.INC(A1:A50;50) returns the percentage rank of the value 50 from the total range of all values found in A1:A50. If 50 falls outside the total range, an error message will appear.

PHI

Gir verdiene til fordelingsfunksjonen for en standard normalfordeling.

Syntaks

INVERS.SIN (Tall)

Number represents the value based on which the standard normal distribution is calculated.

Eksempel

ERPARTALL_ADD(5) gir 0.

ERPARTALL_ADD(5) gir 0.

ERPARTALL_ADD(5) gir 0.

POISSON

Gir Poisson-fordelinga.

Syntaks

POISSON(Number; Mean; C)

Number represents the value based on which the Poisson distribution is calculated.

Mean represents the middle value of the Poisson distribution.

C (optional) = 0 or False calculates the density function; C = 1 or True calculates the distribution. When omitted, the default value True is inserted when you save the document, for best compatibility with other programs and older versions of LibreOffice.

Eksempel

=N(123) gir 123

POISSON.DIST

Gir Poisson-fordelinga.

Syntaks

POISSON.DIST(Number; Mean; C)

Number represents the value based on which the Poisson distribution is calculated.

Mean represents the middle value of the Poisson distribution.

C (optional) = 0 or False calculates the density function; C = 1 or True calculates the distribution. When omitted, the default value True is inserted when you save the document, for best compatibility with other programs and older versions of LibreOffice.

Eksempel

=N(123) gir 123

QUARTILE

Gir kvartilen til en datamengde.

Syntaks

QUARTILE(Data; Type)

Grupper representerer matrisen med grenseverdiene.

Type represents the type of quartile. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% and 4 = MAX.)

Eksempel

=QUARTILE(A1:A50;2) returns the value of which 50% of the scale corresponds to the lowest to highest values in the range A1:A50.

QUARTILE.EXC

Returns a requested quartile of a supplied range of values, based on a percentile range of 0 to 1 exclusive.

Merknadsikon

The difference between QUARTILE.INC and QUARTILE.EXC is that the QUARTILE.INC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 inclusive, whereas the QUARTILE.EXC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 exclusive.


Syntaks

QUARTILE.EXC(Data; Type)

Data represents the range of data values for which you want to calculate the specified quartile.

Type An integer between 1 and 3, representing the required quartile. (if type = 1 or 3, the supplied array must contain more than 2 values)

Eksempel

=QUARTILE.EXC(A1:A50;2) returns the value of which 50% of the scale corresponds to the lowest to highest values in the range A1:A50.

QUARTILE.INC

Gir kvartilen til en datamengde.

Merknadsikon

The difference between QUARTILE.INC and QUARTILE.EXC is that the QUARTILE.INC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 inclusive, whereas the QUARTILE.EXC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 exclusive.


Syntaks

QUARTILE.INC(Data; Type)

Grupper representerer matrisen med grenseverdiene.

Type represents the type of quartile. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% and 4 = MAX.)

Eksempel

=QUARTILE.INC(A1:A50;2) returns the value of which 50% of the scale corresponds to the lowest to highest values in the range A1:A50.

REST (MOD pÄ engelsk)

Gir verdien som forekommer flest ganger i en datamengde. Hvis flere verdier forekommer like mange ganger gis den minste verdien. En feil oppstÄr hvis ingen verdi forekommer mer enn en gang.

Merknadsikon

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

MODE(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)