Add-in Functions, List of Analysis Functions Part Two

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Sett inn → Funksjon → Kategori Tillegg


IMABS

Resultatet er absoluttverdien av et komplekst tall.

Syntaks

IMCOS("Komplekst_tall")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMCOS

Returns the cosine of a complex number.

IMCOSH

Returns the hyperbolic cosine of a complex number.

IMCOT

Returns the cotangent of a complex number.

IMCSC

Returns the cosecant of a complex number.

IMCSCH

Returns the hyperbolic cosecant of a complex number.

IMSEKANT

Returns the secant of a complex number.

IMSECH

Returns the hyperbolic secant of a complex number.

IMSIN

Returns the sine of a complex number.

IMSINH

Returns the hyperbolic sine of a complex number.

IMTAN

Returns the tangent of a complex number.

CONVERT

GjÞr om en verdi fra en mÄleenhet til en tilsvarende verdi i en annen mÄleenhet. Skriv inn mÄleenheten som tekst, i hermetegn eller som en referanse. Skriver du inn mÄleenheter i cellene, mÄ de samsvare nÞyaktig med den fÞlgende lista (som skiller mellom smÄ og store bokstaver): for eksempel; for Ä skrive inn en liten «l» (liter) i en celle mÄ du skrive inn apostrofen «'» med «l» rett etter (slik: «'l»).

Egenskap

Enheter

Vekt

g, sg, lbm, u, ozm, stone, ton, grain, pweight, hweight, shweight, brton

Lengde

m, mi, Nmi, in, ft, yd, ang, Pica, ell, parsec, lightyear, survey_mi

Tid

yr, day, hr, mn, sec, s

Pressure

Pa, atm, at, mmHg, Torr, psi

Force

N, dyn, dy, lbf, pond

Energi

J, e, c, cal, eV, ev, HPh, Wh, wh, flb, BTU, btu

Effekt

W, w, HP, PS

Feltstyrke

T, ga

Temperatur

C, F, K, kel, Reau, Rank

Volume

l, L, lt, tsp, tbs, oz, cup, pt, us_pt, qt, gal, m3, mi3, Nmi3, in3, ft3, yd3, ang3, Pica3, barrel, bushel, regton, Schooner, Middy, Glass

OmrÄde

m2, mi2, Nmi2, in2, ft2, yd2, ang2, Pica2, Morgen, ar, acre, ha

Hastighet

m/s, m/sec, m/h, mph, kn, admkn

Information

bit, byte


Units of measure in bold can be preceded by a prefix character from the following list:

Prefix

Multiplier

Y (yotta)

10^24

Z (zetta)

10^21

E (exa)

10^18

P (peta)

10^15

T (tera)

10^12

G (giga)

10^9

M (mega)

10^6

k (kilo)

10^3

h (hecto)

10^2

e (deca)

10^1

d (deci)

10^-1

c (centi)

10^-2

m (milli)

10^-3

u (micro)

10^-6

n (nano)

10^-9

p (pico)

10^-12

f (femto)

10^-15

a (atto)

10^-18

z (zepto)

10^-21

y (yocto)

10^-24


Information units "bit" and "byte" may also be prefixed by one of the following IEC 60027-2 / IEEE 1541 prefixes:

ki kibi 1024

Mi mebi 1048576

Gi gibi 1073741824

Ti tebi 1099511627776

Pi pebi 1125899906842620

Ei exbi 1152921504606850000

Zi zebi 1180591620717410000000

Yi yobi 1208925819614630000000000

Merknadsikon

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Syntaks

CONVERT(Number; "FromUnit"; "ToUnit")

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

FromUnit is the unit from which conversion is taking place.

ToUnit is the unit to which conversion is taking place. Both units must be of the same type.

Eksempler

=CONVERT(10;"HP";"PS") returns, rounded to two decimal places, 10.14. 10 HP equal 10.14 PS.

=CONVERT(10;"km";"mi") returns, rounded to two decimal places, 6.21. 10 kilometers equal 6.21 miles. The k is the permitted prefix character for the factor 10^3.

FACTDOUBLE

Returns the double factorial of a number.

Syntaks

FACTDOUBLE(Number)

Returns Number !!, the double factorial of Number, where Number is an integer greater than or equal to zero.

For even numbers FACTDOUBLE(n) returns:

2*4*6*8* ... *n

For odd numbers FACTDOUBLE(n) returns:

1*3*5*7* ... *n

=FAKULTET(0) gir per definisjon 1.

Eksempel

=USANN() gir USANN

=USANN() gir USANN

=IKKE(USANN()) gir SANN

IMAGINARY

Resultatet er imaginĂŠre delen av et komplekst tall.

Syntaks

IMSIN("Komplekst_tall")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMARGUMENT

Resultatet er argumentet (phi-vinkelen) til et komplekst tall.

Syntaks

IMREELL("Komplekst_tall")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMDIV

Resultatet er divideringa av to komplekse tall.

Syntaks

IMDIV("Teller"; "Nevner")

Numerator, Denominator are complex numbers that are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMEKSP (IMEXP pÄ engelsk)

Returnerer potensen av e og komplekse talletl. Konstanten e har den tilnĂŠrmede verdi 2,71828182845904.

Syntaks

IMEKSP("Komplekst_tall")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMKONJUGERT (IMCONJUGATE pÄ engelsk)

Resultatet er den konjugerte komplekse delen av et komplekst tall.

Syntaks

IMKONJUGERE("Komplekst_tall")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMLN

Resultatet er den naturlige logaritmen (med grundtallet e) av et komplekst tall. Konstanten e har den tilnĂŠrmede verdi 2,71828182845904.

Syntaks

IMLN("Komplekst_tall")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMLOG10

Resultatet er titallslogaritmen til et komplekst tall.

Syntaks

IMLOG10("Komplekst_tall")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMLOG2

Resultatet er den binĂŠre logaritmen til et komplekst tall.

Syntaks

IMLOG2("Komplekst_tall")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMPOWER

The result is the ComplexNumber raised to the power of Number.

Syntaks

IMPOWER("ComplexNumber"; Number)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Number is the exponent.

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMPRODUKT (IMPRODUCT pÄ engelsk)

Resultatet er produktet av opptil 29 komplekse tall.

Syntaks

IMPRODUKT("Komplekst_tall"; "Komplekst_tall_1"; ...)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMREELL (IMREAL pÄ engelsk)

Resultatet er realdelen av et komplekst tall.

Syntaks

IMREELL("Komplekst_tall")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMROT (IMSQRT pÄ engelsk)

Resultatet er kvadratrota av et komplekst tall.

Syntaks

IMROT("Komplekst_tall")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Eksempel

=ELLER(A; B) gir SANN

IMSUB

Resultatet er differansen mellom to komplekse tall.

Syntaks

IMSUB("Komplekst_tall_1"; "Komplekst_tall_2")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMSUMMER

Resultatet er summen av opptil 29 komplekse tall.

Syntaks

IMSUMMER("Komplekst_tall_1"; "Komplekst_tall_2"; ...)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

KOMPLEKS (COMPLEX pÄ engelsk)

Resultatet er et komplekst tall som er gitt av en realdel og en imaginĂŠr del.

Syntaks

COMPLEX(RealNum; INum; Suffix)

RealNum is the real coefficient of the complex number.

INum is the imaginary coefficient of the complex number.

Suffix is a list of options, "i" or "j".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

OCT2BIN

Resultatet er det binĂŠre tallet som tilsvarer det oktale tallet som er skrevet inn.

Syntaks

OCT2BIN(Number; Places)

Number is the octal number. The number can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Places is the number of places to be output.

Eksempel

=ELLER(A; B) gir SANN

OCT2DEC

Resultatet er desimaltallet som tilsvarer det oktale tallet som er skrevet inn.

Syntaks

OCT2DEC(Number)

Number is the octal number. The number can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Eksempel

=ELLER(A; B) gir SANN

OCT2HEX

Resultatet er det heksadesimale tallet som tilsvarer oktaltallet som er skrevet inn.

Syntaks

OCT2HEX(Number; Places)

Number is the octal number. The number can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Places is the number of places to be output.

Eksempel

=ELLER(A; B) gir SANN