Add-in Functions

The following describes and lists some of the available add-in functions.

Add-in concept

You will also find a description of the LibreOffice Calc add-in interface in the Help. In addition, important functions and their parameters are described in the Help for the .

Tilgjengelige tilleggsfunksjoner

LibreOffice contains examples for the add-in interface of LibreOffice Calc.

Analysefunksjoner del en

Analysefunksjoner del to

DAGER.I.MÅNEDEN (DAYSINMONTH pĂ„ engelsk)

Calculates the number of days of the month in which the date entered occurs.

Syntaks

DAGER.I.MÅNEDEN(Dato)

Dato angir om en gitt dato faller innunder et skuddÄr. Datoparameteren skal vÊre en gyldig dato ut fra lokalitetsinnstillingene i LibreOffice

Eksempel

DAGER.I.MÅNEDEN(A1) gir 29 dager hvis A1 inneholder 17/2/68, en gyldig dato i Februar 1968.

DAGER.I.ÅRET (DAYSINYEAR pĂ„ engelsk)

Calculates the number of days of the year in which the date entered occurs.

Syntaks

DAGER.I.ÅRET(Dato)

Dato angir om en gitt dato faller innunder et skuddÄr. Datoparameteren skal vÊre en gyldig dato ut fra lokalitetsinnstillingene i LibreOffice

Eksempel

DAGER.I.ÅRET(A1) gir 366 dager hvis A1 inneholder 29/2/68, en gyldig dato i Ă„ret 1968.

ER.SKUDDÅR (ISLEAPYEAR pĂ„ engelsk)

Bestemmer om et Är er et skuddÄr. Hvis ja vil funksjonen returnere verdien 1 (TRUE); hvis nei vil funksjonen returnere 0 (FALSE).

Syntaks

ER.SKUDDÅR("Dato")

Date specifies whether a given date falls within a leap year. The Date parameter must be a valid date.

Eksempel

=ER.SKUDDÅR(A1) gir 1, hvis A1 inneholder 29/2/1968, den gyldige datoen 29. februar 1968, i din lokalitetsinnstilling.

You may also use =ISLEAPYEAR(DATE(1968;2;29)) or =ISLEAPYEAR("1968-02-29") giving the date string in the ISO 8601 notation.

Never use =ISLEAPYEAR(2/29/68), because this would first evaluate 2 divided by 29 divided by 68, and then calculate the ISLEAPYEAR function from this small number as a serial date number.

MÅNEDER (MONTHS pĂ„ engelsk)

Beregn forskjellen i mÄneder mellom to datoverdier.

Syntaks

MÅNEDER(Startdato; Sluttdato; Type)

Startdato er den fĂžrste datoen

Sluttdato er den andre datoen

Type beregner typen av forskjell. Mulige verdier er 0 (intervall) og 1 (i kalendermÄneder).

ROT13

Krypterer en tekststreng ved Ä flytte alle tegnene 13 plasser i alfabetet. Etter siste bokstav i alfabete begynner den fra begynnelsen (rotasjon). Ved Ä bruke krypteringsfunksjonen pÄ den resultatet, kan du dekryptere tekststrengen igjen.

Syntaks

ROT13(Tekst)

Text is the character string to be encrypted. ROT13(ROT13(Text)) decrypts the code.

UKER (WEEKS pÄ engelsk)

Beregn forskjellen i uker mellom to datoer.

Syntaks

UKER(Startdato; Sluttdato; Type)

Startdato er den fĂžrste datoen

Sluttdato er den andre datoen

Type: Beregner typen av forskjell. Mulige verdier er 0 (interval) og 1 (i kalenderÄr).

UKER.I.ÅRET (WEEKSINYEAR pĂ„ engelsk)

Beregner antall uker i et Är med en bestemt dato. Antall uker er angitt som fÞlgene: en uke som gÄr over to Är blir lagt til i det Äret som den ukedagen forekommer flest ganger.

Syntaks

UKER.I.ÅRET(Dato)

Dato angir om en gitt dato faller innunder et skuddÄr. Datoparameteren skal vÊre en gyldig dato ut fra lokalitetsinnstillingene i LibreOffice

Eksempel

DAGER.I.ÅRET(A1) gir 366 dager hvis A1 inneholder 29/2/68, en gyldig dato i Ă„ret 1968.

ÅR (YEARS pĂ„ engelsk)

Beregn forskjellen i Ă„r mellom to datoverdier.

Syntaks

ÅR(Startdato; Sluttdato; Type)

Startdato er den fĂžrste datoen

Sluttdato er den andre datoen

Type: Beregner typen av forskjell. Mulige verdier er 0 (interval) og 1 (i kalenderÄr).

Add-ins through LibreOffice API

Add-ins can also be implemented through the LibreOffice API.