Statistics Functions

Denne kategorien inneholder Statistikkfunksjonene.

For å bruke denne funksjonen …

Sett inn → Funksjon → Kategori Statistisk


Noen av eksemplene bruker følgende datatabell:

C

D

2

X-verdi

Y-verdi

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


De statistiske funksjonene er beskrevet i de følgende underavsnittene.

Statistical Functions Part One

Statistical Functions Part Two

Statistical Functions Part Three

Statistical Functions Part Four

Statistical Functions Part Five