Logiske funksjoner

This category contains the Logical functions.

Handling non-logical arguments in logical functions

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Sett inn → Funksjon → Kategori Logisk


ELLER (OR pÄ engelsk)

Gir SANN hvis minst ett argument er SANN. Denne funksjonen gir verdien USANN hvis alle argumentene har den logiske verdien USANN.

Argumentene er enten logiske uttrykk i seg selv (SAND, 1<5, 2+3=7, B8<10) som gir logiske verdier, eller celleomrÄder (A1:C3) som inneholder logiske verdier.

Syntaks

ELLER(LogiskVerdi1; LogiskVerdi2 ...LogiskVerdi30)

LogicalValue1; LogicalValue2 ...LogicalValue30 are conditions to be checked. All conditions can be either TRUE or FALSE. If a range is entered as a parameter, the function uses all values of the range.

Eksempel

De logiske verdiene av verdiene 12<11; 13>22, og 45=45 skal sjekkes.

=ELLER(12<11; 13>22; 45=45) gir SANN.

=ELLER(USANN; SAND) gir SANN.

HVIS (IF pÄ engelsk)

Angi en logisk test som skal utfĂžres.

Syntaks

IF(Test; ThenValue; OtherwiseValue)

LogiskTest er en vilkÄrlig verdi eller et vilkÄrlig uttrykk, som kan vÊre SANN eller USANN.

VerdiHvisSann (valgfri) er den verdien som returneres hvis den logiske testen er SANN.

VeriHvisUsann (valgfri) er den verdien som returneres hvis den logiske test er USANN.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Eksempler

=HVIS(A1>5;100;"for lite") Hvis verdien i A1 er hĂžyere enn 5, vil verdien 100 bli vist i den gjeldende cellen; ellers vises teksten "for lite" (uten hermetegn).

IKKE (NOT pÄ engelsk)

Inverterer den logiske verdien.

Syntaks

IKKE(LogiskVerdi)

LogiskVerdi er en vilkÄrlig verdi som kan negeres.

Eksempel

=IKKE(A). A=SANN negeres til A=USANN.

OG (AND pÄ engelsk)

Gir SANN hvis alle argumentene er SANN. Hvis et av elementene er USANN, vil denne funksjonen gi verdien USANN.

Argumentene er enten logiske uttrykk i seg selv (SAND, 1<5, 2+3=7, B8<10) som gir logiske verdier, eller celleomrÄder (A1:C3) som inneholder logiske verdier.

Syntaks

OG(LogiskVerdi1; LogiskVerdi2 ...LogiskVerdi30)

LogicalValue1; LogicalValue2 ...LogicalValue30 are conditions to be checked. All conditions can be either TRUE or FALSE. If a range is entered as a parameter, the function uses all values of the range. The result is TRUE if the logical value in all cells within the cell range is TRUE.

Eksempel

De logiske verdiene av verdiene 12<13; 14>12, og 7<6 kan kontrolleres:

=OG(12<13; 14>12; 7<6) gir USANN.

=OG(USANN; SANN) gir USANN.

SANN (TRUE pÄ engelsk)

Den logiske verdien blir satt til SANN. SANN()-funksjonen krever ingen argumenter og gir alltid den logiske verdien SANN.

Syntaks

TRUE()

Eksempel

Hvis A=SANN og B=USANN oppstÄr fÞlgende eksempler:

=OG(A; B) gir USANN

=ELLER(A; B) gir SANN

=IKKE(OG(A; B)) gir SANN

USANN (FALSE pÄ engelsk)

Gir den logiske verdien USANN. USANN()-funksjonen trenger ingen argumenter og gir alltid den logiske verdien USANN.

Syntaks

USANN()

Eksempel

=USANN() gir USANN

=IKKE(USANN()) gir SANN

XOR

Returns true if an odd number of arguments evaluates to TRUE.

Argumentene er enten logiske uttrykk i seg selv (SAND, 1<5, 2+3=7, B8<10) som gir logiske verdier, eller celleomrÄder (A1:C3) som inneholder logiske verdier.

Syntaks

ELLER(LogiskVerdi1; LogiskVerdi2 ...LogiskVerdi30)

Eksempel

=OG(USANN; SANN) gir USANN.

=ELLER(USANN; SAND) gir SANN.

=ELLER(USANN; SAND) gir SANN.