Databasefunksjoner

Dette avsnittet omhandler funksjoner med data sortert som Ă©n rad data for en post.

Merknadsikon

Databasekategorien kan forveksles med en database integrert i LibreOffice. Men det er derimot ingen forbindelse mellom en database i LibreOffice og Databasekategorien i LibreOffice Calc.


Eksempeldata:

Følgende data benyttes i noen eksempler på funksjonsbeskrivelser:

Området A1:E10 viser barna som er inviteret til Jonas' fødselsdagsfest. Den følgende informasjonen er skrevet inn for hvert element: kolonne A viser navnet, B klassetrinn, så alder i år, avstand til skolen i meter og vekt i kilogram.

A

B

C

D

E

1

Navn

Klasse

Alder

Avstand til skole

Vekt

2

Andy

3

9

150

40

3

Betty

4

10

1000

42

4

Charles

3

10

300

51

5

Daniel

5

11

1200

48

6

Eva

2

8

650

33

7

Klasse

2

7

300

42

8

Greta

1

7

200

36

9

Harry

3

9

1200

44

10

Irene

2

8

1000

42

11

12

13

Navn

Klasse

Alder

Avstand til skole

Vekt

14

>600

15

16

DTell

5


Formelen i celle B16 er =DANTALL(A1:E10;0;A13:E14)

Databasefunksjonsparametre:

Følgende elementer er parameterdefinisjonene for alle databasefunksjoner:

Database is the cell range defining the database.

DatabaseField specifies the column where the function operates on after the search criteria of the first parameter is applied and the data rows are selected. It is not related to the search criteria itself. For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

SearchCriteria is the cell range containing search criteria. If you write several criteria in one row they are connected by AND. If you write the criteria in different rows they are connected by OR. Empty cells in the search criteria range will be ignored.

Vel → LibreOffice Calc → Rekn ut for å definera korleis LibreOffice Calc skal søkja etter identiske postar.

See also the Wiki page about Conditional Counting and Summation.

DANTALL (DCOUNT pĂĄ engelsk)

DANTALL teller hvor mange rader (oppføringer) i en database som passer til de valgte søkekriteriene og som inneholder tallverdier.

Søket har støtte for regulære uttrykk. Du kan for eksempel skrive inn «all.*» for å finne den første forekomsten av «all» etterfølgt av hvilket tegn som helst. Hvis du vil søke etter en tekst som også er et uttrykk, må du skrive inn \ foran hvert tegn i søkeordet. Du kan slå den automatiske evalueringen av uttrykk, av og på i → LibreOffice Calc → Regn ut.

Syntaks

DCOUNT(Database; [Databasefelt]; Søkekriterium)

If the DatabaseField argument is omitted, DCOUNT returns the count of all records that satisfy Criteria. For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

Eksempel

I eksemplet ovenfor ønsker vi å vite hvor mange barn som har mer enn 600 meter til skole. Resultatet vises i celle B16. Plassér pekeren i celle B16. Skriv inn formelen =DANTALL(A1:E10;0;A13:E14) i B16. Funksjonsveiviseren kan hjelpe deg med å skrive inn celleområdet.

Database is the range of data to be evaluated, including its headers: in this case A1:E10. DatabaseField specifies the column for the search criteria: in this case, the column with the numerical distance values. SearchCriteria is the range where you can enter the search parameters: in this case, A13:E14.

For å finne ut av hvor mange barn i andre klasse som er mer enn 7 år gamle, slett inntastingen >600 i celle D14 og skrive inn 2 i celle B14 under klasse, og tast inn >7 i celle C14 til høyre. Resultatet er 2. To barn går i andre klasse og er over 7 år. Da begge kriterier er i den samme raden, forbindes de med OG.

DANTALLA (DCOUNTA pĂĄ engelsk)

DANTALLA teller antall rader (oppføringer) i en database som passer til de valgte søkekriteriene og som inneholder tall eller alfanumeriske verdier.

Søket har støtte for regulære uttrykk. Du kan for eksempel skrive inn «all.*» for å finne den første forekomsten av «all» etterfølgt av hvilket tegn som helst. Hvis du vil søke etter en tekst som også er et uttrykk, må du skrive inn \ foran hvert tegn i søkeordet. Du kan slå den automatiske evalueringen av uttrykk, av og på i → LibreOffice Calc → Regn ut.

Syntaks

ANTALLA(Database; Databasefelt; Søkekriterium)

If the DatabaseField argument is omitted, DCOUNTA returns the count of all records that satisfy Criteria. For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

Eksempel

In the example above (scroll up, please), you can search for the number of children whose name starts with an E or a subsequent letter. Edit the formula in B16 to read =DCOUNTA(A1:E10;"Name";A13:E14). Delete the old search criteria and enter >=E under Name in field A14. The result is 5. If you now delete all number values for Greta in row 8, the result changes to 4. Row 8 is no longer included in the count because it does not contain any values. The name Greta is text, not a value. Note that the DatabaseField parameter must point to a column that can contain values.

DHENT

aDHENT gir innholdet av de refererte cellene i en database som passer med de valgte søkekriteriene. Hvis det oppstår en feil vil funksjonen gi #VERDI! hvis raden ikke ble funnet eller «Err502» hvis mer enn en celle ble funnet.

Søket har støtte for regulære uttrykk. Du kan for eksempel skrive inn «all.*» for å finne den første forekomsten av «all» etterfølgt av hvilket tegn som helst. Hvis du vil søke etter en tekst som også er et uttrykk, må du skrive inn \ foran hvert tegn i søkeordet. Du kan slå den automatiske evalueringen av uttrykk, av og på i → LibreOffice Calc → Regn ut.

Syntaks

DHENT(Database; Databasefelt; Søkekriterium)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

Eksempel

I eksemplet ovenfor (rull oppover for å se det) ønsker vi å fastslå hvilken klasse barnet, hvis navn ble skrevet inn i celle A14, går i. Formelen skriver du inn i celle B16 og avviker litt fra de tidligere eksemplene fordi bare én enkelt kolonne (ett enkelt databasefelt) kan skrives inn for parameteren Databasefelt. Skriv inn den følgende formelen:

=DGET(A1:E10;"Grade";A13:E14)

Skriv inn navnet Frank i A14, og du ser resultatet 2. Frank er i andre klasse. Skriv inn "alder" i stedet for "klasse" og du vil fĂĄ Franks alder.

Eller skriv inn bare verdien 11 i celle C14, og slett de andre elementene i denne raden. Rediger formelen i B16 som følger:

=DGET(A1:E10;"Name";A13:E14)

I stedet for klasse, spørres det etter navnet. Svaret vises med det samme: Daniel er det eneste barnet som er 11 år.

DMAKS

DMAKS gir det høyeste innholdet i en celle (et felt) i en database (alle oppføringene) som passer med de valgte søkekriteriene.

Søket har støtte for regulære uttrykk. Du kan for eksempel skrive inn «all.*» for å finne den første forekomsten av «all» etterfølgt av hvilket tegn som helst. Hvis du vil søke etter en tekst som også er et uttrykk, må du skrive inn \ foran hvert tegn i søkeordet. Du kan slå den automatiske evalueringen av uttrykk, av og på i → LibreOffice Calc → Regn ut.

Syntaks

DMAKS(Database; Databasefelt; Søkekriterium)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

Eksempel

For å finne ut av hvor mye det tyngste barnet i hver klasse veier i det forrige eksempelet (rull oppover), skriv inn følgende formel i B16:

=DMAX(A1:E10;"Weight";A13:E14)

Under 'Klasse', skriv inn 1, 2, 3 og sĂĄ videre, en etter en. Etter ĂĄ ha tastet inn klasse vil vekten til det tyngste barnet i klassen bli vist.

DMIDDEL

DGJENNOMSNITT gir gjennomsnittet av verdiene i alle cellene (feltene) i alle radene (databaseoppføringene) som passer med de valgte søkekriteriene.

Søket har støtte for regulære uttrykk. Du kan for eksempel skrive inn «all.*» for å finne den første forekomsten av «all» etterfølgt av hvilket tegn som helst. Hvis du vil søke etter en tekst som også er et uttrykk, må du skrive inn \ foran hvert tegn i søkeordet. Du kan slå den automatiske evalueringen av uttrykk, av og på i → LibreOffice Calc → Regn ut.

Syntaks

DMIDDEL(Database; Databasefelt; Søkekriterium)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

Eksempel

For å finne den gjennomsnittlige vekta av alle barn på samme alder i eksemplet ovenfor (rull oppover), skriv inn følgende formel i B16:

=DAVERAGE(A1:E10;"Weight";A13:E14)

I rad 14, under alder, skriv inn 7, 8, 9 og så videre, en etter en. Den gjennomsnitlige vekt av alle børn på samme alder vises.

DMIN

DMIN gir det minste innholdet i en celle (et felt) i en database (alle oppføringene) som passer med de valgte søkekriteriene.

Søket har støtte for regulære uttrykk. Du kan for eksempel skrive inn «all.*» for å finne den første forekomsten av «all» etterfølgt av hvilket tegn som helst. Hvis du vil søke etter en tekst som også er et uttrykk, må du skrive inn \ foran hvert tegn i søkeordet. Du kan slå den automatiske evalueringen av uttrykk, av og på i → LibreOffice Calc → Regn ut.

Syntaks

DMIN(Database; Databasefelt; Søkekriterium)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

Eksempel

For å finne den korteste avstanden til skolen for barna i hver klasse i det forrige eksemplet (rull oppover), skriv inn følgende formel i B16:

=DMIN(A1:E10;"Distance to School";A13:E14)

I rad 14, under klasse, skriv inn 1, 2, 3 og sĂĄ videre, en etter en. Den korteste avstanden til skolen for hver klasse vil vises.

DPRODUKT

DPRODUKT multipliserer alle cellene i et dataområde der celleinnholdet passer med de valgte søkekriteriene.

Søket har støtte for regulære uttrykk. Du kan for eksempel skrive inn «all.*» for å finne den første forekomsten av «all» etterfølgt av hvilket tegn som helst. Hvis du vil søke etter en tekst som også er et uttrykk, må du skrive inn \ foran hvert tegn i søkeordet. Du kan slå den automatiske evalueringen av uttrykk, av og på i → LibreOffice Calc → Regn ut.

Syntaks

DPRODUKT(Database; Databasefelt; Søkekriterium)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

Eksempel

I fødselsdagsfesteksemplet ovenfor (rull oppover), finnes det inget meningsfylt bruk av denne funksjonen.

DSTDAV

DSTDAV beregner standardavviket i en populasjon basert på et utvalg ved å bruke de tallene i en databasekolonne som passer med de valgte vilkårene. Oppføringene blir behandlet som et datautvalg. Dette betyr at barnene i eksempelet representerer et utvalg av alle barnene. Merk at du ikke kan få et representativt resultat fra et utvalg på under 1000.

Søket har støtte for regulære uttrykk. Du kan for eksempel skrive inn «all.*» for å finne den første forekomsten av «all» etterfølgt av hvilket tegn som helst. Hvis du vil søke etter en tekst som også er et uttrykk, må du skrive inn \ foran hvert tegn i søkeordet. Du kan slå den automatiske evalueringen av uttrykk, av og på i → LibreOffice Calc → Regn ut.

Syntaks

DSTDAV(Database; Databasefelt; Søkekriterier)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

Eksempel

For å finne standardavviket av vekta for alle barn på samme alder i eksemplet (rull oppover), skriv inn følgende formel i B16:

=DSTDEV(A1:E10;"Weight";A13:E14)

I rad 14, under alder, skriv inn 7, 8, 9 og sĂĄ videre, en etter en. Standardavviket for vekta av alle barn pĂĄ denne alderen vil vises som resultat.

DSTDAVP

DSTDAVP beregner standardavviket i en populasjon ut fra alle cellene i et dataområde som passer med søkekriteriene. Oppføringene fra eksempelet blir behandlet som hele befolkninga.

Søket har støtte for regulære uttrykk. Du kan for eksempel skrive inn «all.*» for å finne den første forekomsten av «all» etterfølgt av hvilket tegn som helst. Hvis du vil søke etter en tekst som også er et uttrykk, må du skrive inn \ foran hvert tegn i søkeordet. Du kan slå den automatiske evalueringen av uttrykk, av og på i → LibreOffice Calc → Regn ut.

Syntaks

DSTDAVP(Database; Databasefelt; Søkekriterium)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

Eksempel

For å finne standardavviket for vekta til alle barna av samme alder på Jonas' fødselsdagsfest (rull oppover), skriv inn følgende formel i B16:

=DSTDEVP(A1:E10;"Weight";A13:E14)

I rad 14, under alder, skriv inn 7, 8, 9 og så videre, en etter en. Standardavviket for vekta av alle barn på samme alder, hvis vekt ble kontrollert vil være resultatet.

DSUM

DSUMMER gir summen av alle cellene i et databasefelt i alle radene (postene) som passer med de valgte søkekriteriene.

Søket har støtte for regulære uttrykk. Du kan for eksempel skrive inn «all.*» for å finne den første forekomsten av «all» etterfølgt av hvilket tegn som helst. Hvis du vil søke etter en tekst som også er et uttrykk, må du skrive inn \ foran hvert tegn i søkeordet. Du kan slå den automatiske evalueringen av uttrykk, av og på i → LibreOffice Calc → Regn ut.

Syntaks

DSUM(Database; Databasefelt; Søkekriterier)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

Eksempel

For å finne lengden på den kombinerte avstanden til skolen for alle barn ved Jonas' fødselsdagsfest (se ovenfor) som går i andre klasse, skriv inn følgende formel i B16:

=DSUM(A1:E10;"Distance to School";A13:E14)

Skriv inn 2 i rad 14 under klasse. Summen (1950) av avstandene til skolen for alle barna som gĂĄr i andre klasse vil vises.

DVARIANS

DVARIANS gir variansen av alle cellene i et databasefelt for de postene som passer med de valgte søkekriteriene. Oppøringene i eksempelet blir behandlet som et datautvalg. Merk at du ikke kan få et representativt resultat fra et datautvalg på under 1000.

Søket har støtte for regulære uttrykk. Du kan for eksempel skrive inn «all.*» for å finne den første forekomsten av «all» etterfølgt av hvilket tegn som helst. Hvis du vil søke etter en tekst som også er et uttrykk, må du skrive inn \ foran hvert tegn i søkeordet. Du kan slå den automatiske evalueringen av uttrykk, av og på i → LibreOffice Calc → Regn ut.

Syntaks

DVARIANS(Database; Databasefelt; Søkekriterium)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

Eksempel

For å finne variansen av vekta av alle barn på samme alder i eksemplet ovenfor (rull oppover), skriv inn følgende formel i B16:

=DVAR(A1:E10;"Weight";A13:E14)

I rad 14, under alder, skriv inn 7, 8, 9 og sĂĄ videre, en etter en. Som resultat ser du variansen av vekta for alle barn pĂĄ denne alderen.

DVARIANSP

DVARIANSP gir variansen av verdiene i alle cellene i et databasefelt for de postene som passer med de valgte søkekriteriene. Oppføringene fra eksempelet blir behandlet som hele befolkninga.

Søket har støtte for regulære uttrykk. Du kan for eksempel skrive inn «all.*» for å finne den første forekomsten av «all» etterfølgt av hvilket tegn som helst. Hvis du vil søke etter en tekst som også er et uttrykk, må du skrive inn \ foran hvert tegn i søkeordet. Du kan slå den automatiske evalueringen av uttrykk, av og på i → LibreOffice Calc → Regn ut.

Syntaks

DVARIANSP(Database; Databasefelt; Søkekriterier)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

Eksempel

For å finne variansen av vekta for alle barn på samme alder ved Jonas' fødselsdagsfest (se ovenfor), skriv inn følgende formel i B16:

=DVARP(A1:E10;"Weight";A13:E14)

I rad 14 skal du under alder skrive inn 7, 8, 9 og så videre, en etter en. Variansen for av vekta for alle barn på denne alderen som deltar på Jonas' fødselsdagsfest vil bli vist.