Functions by Category

Denne bolken beskriver funksjonene i LibreOffice Calc. De forskjellige funksjonene er oppdelt i kategorier i Funksjonsveiviseren.

Database

Dette avsnittet omhandler funksjoner med data sortert som én rad data for en post.

Dato og klokkeslett

These spreadsheet functions are used for inserting and editing dates and times.

Finansielt

Dette avsnittet inneholder de matematiske finansfunksjonene i LibreOffice Calc.

Informasjon

Denne kategorien inneholder Statistikkfunksjonene.

Logisk

This category contains the Logical functions.

Matematisk

This category contains the Mathematical functions for Calc.

Matrise

Dette avsnittet inneholder matrisefunksjoner.

Statistisk

Denne kategorien inneholder Statistikkfunksjonene.

Regneark

This section contains descriptions of the Spreadsheet functions together with an example.

Tekst

This section contains descriptions of the Text functions.

Tillegg

The following describes and lists some of the available add-in functions.