Funksjonsveiviser

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas. Before you start the Wizard, select a cell or a range of cells from the current sheet, in order to determine the position at which the formula will be inserted.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Choose Insert - Function.

+F2

PĂ„ Formellinja, trykk

Ikon

Funksjonsveiviser


Merknadsikon

Du kan laste ned hele spesifikasjonen for ODFF (OpenDocument Format Formula) fra OASIS-nettstedet.


Funksjonsveiviseren har to faner: Funksjoner brukes for Ă„ opprette formler, og Struktur brukes for Ă„ kontrollere den konstruerte formelen.

Funksjoner-fanen

Search

Search for a part of the function name.

Kategori

Lists all the categories to which the different functions are assigned. Select a category to view the appropriate functions in the list field below. Select "All" to view all functions in alphabetical order, irrespective of category. "Last Used" lists the functions you have most recently used.

You can browse the full List of Categories and Functions

Funksjon

Displays the functions found under the selected category. Double-click to select a function. A single-click displays a short function description.

Matrise

Specifies that the selected function is inserted into the selected cell range as an array formula. Array formulas operate on multiple cells. Each cell in the array contains the formula, not as a copy but as a common formula shared by all matrix cells.

Matrise er identisk med kommandoen «+Shift+Enter», som brukes til Ä skrive inn og bekrefte formler i arket: Formelen settes inn som en matriseformel angitt av to klammeparenteser { }.

Merknadsikon

Den maksimale stÞrrelsen til et matriseomrÄde er 128 x 128 celler.


Inntastingsfelter for argument

NÄr du dobbeltklikker en funksjon, vises skrivefelter for argumenter til hÞyre i dialogvinduet. Du kan velge en cellereferanse som et argument ved Ä trykke direkte i cellen eller merke et omrÄde i arket mens du holder museknappen nede. Du kan ogsÄ skrive numeriske og andre verdier eller referanser direkte inn i de tilsvarende feltene i dialogvinduet. NÄr du bruker datooppfÞringer, mÄ du passe pÄ at du bruker det riktige formatet. Trykk OK for Ä sette resultatet inn i regnearket.

Forminsk/Maksimer

Trykk pÄ Forminsk for Ä gjÞre dialogvinduet like lite som skrivefeltet. PÄ den mÄten er det lettere Ä merke av omrÄdet i arket. Knappen blir etter dette endret til en Maksimering-knapp. Denne kan brukes til Ä gjenopprette stÞrrelsen pÄ dialogvinduet.

Dialogvinduet blir automatisk minimert nÄr du klikker med musa i et regneark. SÄ snart du slipper museknappen, blir dialogvinduet gjenopprettet. ReferanseomrÄdet du valgte med musa blir vist med blÄ ramme i dokumentet.

Ikon

Forminsk

Ikon

Maksimer

Funksjonsresultat

SÄ snart du skriver inn argumenter i funksjonen, beregnes resultatet. Denne forhÄndsvisningen informerer deg om hvorvidt beregningen skal utfÞres med de gitte argumentene. Hvis argumentene resulterer i en feil, vises den tilsvarende feilkoden.

De nĂždvendige argumentene vises med navn i fet skrift.

f(x) (avhengig av den valgte funksjonen)

Allows you to access a subordinate level of the Function Wizard in order to nest another function within the function, instead of a value or reference.

Argument/parameter/cellereferanse (avhengig av den valgte funksjonen)

The number of visible text fields depends on the function. Enter arguments either directly into the argument fields or by clicking a cell in the table.

Resultat

Displays the calculation result or an error message.

Formel

Displays the created formula. Type your entries directly, or create the formula using the wizard.

Tilbake

Moves the focus back through the formula components, marking them as it does so.

Tipsikon

For Ä velge en enkelt funksjon fra en kompleks formel bestÄende av flere funksjoner, dobbeltklikk funksjonen i formelvinduet.


Neste

Moves forward through the formula components in the formula window. This button can also be used to assign functions to the formula. If you select a function and click the Next button, the selection appears in the formula window.

Tipsikon

Dobbeltklikk en funksjon i utvalgsvinduet for Ă„ overfĂžre den til formelvinduet.


OK

Ends the Function Wizard, and transfers the formula to the selected cells.

Avbryt

Closes the dialog without implementing the formula.

Strukturfane

PĂ„ denne siden kan du se funksjonens struktur.

Merknadsikon

Hvis du starter Funksjonsveiviseren nÄr cellepekeren er plassert i en celle som allerede inneholder en funksjon, Äpnes Struktur-fanen og viser oppbygningen av den gjeldende formelen.


Struktur

Displays a hierarchical representation of the current function. You can hide or show the arguments by a click on the plus or minus sign in front.

Merknadsikon

BlÄ prikker betegner korrekt innskrevne argumenter. RÞde prikker angir ukorrekte datatyper. Hvis for eksempel et av argumentene til SUMMER-funksjonen er skrevet inn som tekst, framheves dette i rÞdt, ettersom SUMMER bare tillater inntasting av tall.